Home > Nieuws items > Uit onze praktijk: ook in cassatie krijgt All Round ongelijk

Uit onze praktijk: ook in cassatie krijgt All Round ongelijk

31 mei 2013; vandaag precies 4 jaar geleden werd SimStars aangeschreven door concurrent All Round, omdat All Round van mening was dat SimStars zich met het verhandelen van de Nikki Lissoni-hangers (op onderstaande foto’s rechts) voor verwisselbare muntsieraden schuldig zou maken aan het slaafs nabootsen van de Mi Moneda-hanger (op onderstaande foto’s links).

Naamloos1.pngNaamloos2.png

Eind november 2013 heeft All Round SimStars voor de rechtbank gedaagd. Medio 2014 oordeelde de rechtbank al dat de Mi Moneda-hanger ten tijde van de introductie van de Nikki Lissoni-hanger onvoldoende onderscheidend vermogen had ten opzichte van al aanwezige soortgelijke producten: de hanger nam geen eigen plaats op de markt in. De Nikki Lissoni-hanger kon dus geen slaafse nabootsing van de Mi Moneda-hanger zijn.

Aangezien All Round van mening bleef dat de Nikki Lissoni-hanger een slaafse nabootsing was van de Mi Moneda-hanger, bracht zij de zaak voor het Hof. Echter het Hof volgde de rechtbank in haar oordeel. In haar arrest van 24 november 2015 deelde het Hof de mening van de rechtbank dat de Mi Moneda-hanger ten opzichte van het zogenaamde Umfeld onvoldoende onderscheidend vermogen had en daardoor geen eigen plaats op de markt kon hebben. Daarbij kwam, dat het Hof van mening was dat SimStars had voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken, zoals de afwezigheid van het opengewerkte verbindingsdeel aan de achterkant van de hanger en de andere manier van scharnieren (aan de bovenzijde d.m.v. ringetjes in tegenstelling tot aan de onderzijde d.m.v. scharniertjes).

Nu, precies 4 jaar later, kan definitief worden gezegd dat de rechtbank het altijd bij het juiste eind heeft gehad. De rechtbank en het Hof hebben, volgens de Hoge Raad, de juiste toets toegepast. Dit betekent het einde van een langslepend conflict van 4 jaar!

Een paar puntjes voortkomend uit het arrest van de Hoge Raad over de slaafse nabootsingsleer:

  • Van degene die zich beroept op slaafse nabootsing kan worden verwacht dat deze zich inspant om het eigen gezicht op de markt te behouden en dus nabootsers aan te pakken.
  • Toetsing van verwarringsgevaar is naar het aankoopmoment.
  • Bepalend bij de toetsing van verwarringsgevaar is de totaalindruk op een weinig oplettend publiek dat producten niet naast elkaar ziet.
  • Bij gebruik niet zichtbare elementen, zoals het verbindingsdeel bij de Mi Moneda-hanger en de verpakking zijn mee te wegen relevante omstandigheden.
  • Populariteit, bekendheid en marktaandeel brengen op zich nog geen eigen gezicht op de markt mee.

Lotte