Home > Nieuws items > Uit onze praktijk: géén slaafse nabootsing door Simstars

Uit onze praktijk: géén slaafse nabootsing door Simstars

Vorig jaar meldden wij al dat Simstars, maker van de Nikki Lissoni-hanger, door concurrent All Round was gedaagd voor de rechtbank. All Round was van mening dat de Nikki Lissoni-hanger een nabootsing was van haar Mi Moneda-hanger. Het Hof heeft nu in hoger beroep beslist.

Het geschil tussen All Round en Simstars spitst zich toe op het leerstuk van de “slaafse nabootsing”. Dit is geen intellectueel eigendomsrecht, maar enkel een aanvullende bescherming tegen nabootsing. Uitgangspunt is dat kopiëren van producten mag, tenzij er verwarring ontstaat die te voorkomen was. Voor verwarring is dan uiteraard vereist dat het gekopieerde product wel een eigen gezicht op de markt heeft (onderscheidend vermogen).

De rechtbank oordeelde eerst dat de Mi Moneda-hanger ten tijde van de introductie van de Nikki Lissoni-hanger onvoldoende onderscheidend vermogen had ten opzichte van al aanwezige soortgelijke producten: de hanger nam geen eigen plaats op de markt in. De Nikki Lissoni-hanger kon dus geen slaafse nabootsing van de Mi Moneda-hanger zijn.

Het geschil is vervolgens door All Round voor het Gerechtshof gebracht. All Round bleef van mening dat de Nikki Lissoni-hanger een slaafse nabootsing was van haar hanger. Ook nu heeft het Hof een voor Simstars zeer positief arrest gewezen.

Al bij de rechtbank had Simstars meerdere (foto’s van) vergelijkbare hangers van derden laten zien om het onderscheidend vermogen van de Mi Moneda-hanger te ontkrachten. Bij het Hof heeft Simstars nogmaals gewezen op deze en nog aanvullende vergelijkbare hangers die op de markt waren toen de Nikki Lissoni-hanger werd geïntroduceerd. All Round kwam echter met de stelling dat niet moet worden gekeken naar hangers van derden die op hun beurt slaafse nabootsingen van de Mi Moneda-hanger zijn.

Echter, volgens het Hof heeft All Round niet aangevoerd waarom die andere vergelijkbare hangers moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen. Bovendien had All Round zich onvoldoende ingespannen om die vergelijkbare hangers tegen te gaan. Daarom moesten deze hangers van derden gewoon worden meegenomen in het oordeel of de Mi Moneda-hanger uniek was of niet.

Het Hof: de Mi Moneda-hanger had, op basis van het “Umfeld”, onvoldoende onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt, op het moment dat de Nikki Lissoni-hanger op de markt kwam. Van slaafse nabootsing kan dus geen sprake zijn.

Mocht de Mi Moneda-hanger overigens wel voldoende onderscheidend vermogen hebben gehad, dan had Simstars, volgens het Hof, alsnog “voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken”. De Mi Moneda-hanger en de Nikki Lissoni-hanger verschilden zodanig van elkaar, dat er geen gevaar voor verwarring bestond.

Met als conclusie: alweer een mooie overwinning voor Simstars!

Lotte