Home > Nieuws items > Uit onze praktijk: géén onrechtmatige review over advocaat op Google+

Uit onze praktijk: géén onrechtmatige review over advocaat op Google+

Ongeveer twee maanden geleden meldden cliënten zich bij ons kantoor. Reden: Zij, een vader en dochter, waren door een advocaat voor de rechter gedaagd. De advocaat was van mening dat een door de dochter over de advocaat geplaatste recensie op Google+ onrechtmatig was en diende te worden verwijderd.

Het betreft de volgende recensie:

WEES GEWAARSCHUWD!

Wij hebben in volle vertrouwen ons dossier uit handen gegeven aan dhr. […] van […] Advocaten. Deze advocaat heeft 7 maanden lang een spelletje gespeeld met ons, de raad van rechtsbijstand en de belastingdienst (door beiden bevestigd). Hij heeft het nagelaten om bezwaren te onderbouwen nog actie te ondernemen in ons dossier. Na 6 maanden hebben wij een persoonlijk gesprek gehad bij hem op kantoor, omdat we merkten dat er niets werd gedaan, waarbij hij aangaf zich nog te moeten instuderen in ons dossier. Dit vinden wij onacceptabel! Natuurlijk bleef hij tussentijds gewoon factureren. Het toezenden van een renverantwoord was hij meerdere malen ‘even vergeten’ en/of ‘is er iets mis gegaan. Uiteindelijk na lang aandringen toch gekregen. Meerdere malen heeft hij zelf en/of zijn secretaresse gebeld om naar informatie te vragen waarvan de bewijsstukken allemaal in het overhandigde dossier zaten. Eindresultaat; De zaak hebben wij ingetrokken bij dhr. […] en het overhandigd aan een accountantskantoor. Dit accountantskantoor heeft de zaak in 4uren kunnen oplossen. Een advocaat behoort je op een professionele manier te begeleiden, bij te staan en zijn werk zo goed mogelijk te doen. Het gaan in deze niet om het resultaat, maar om het proces en hoe er met ons omgegaan is. 7 maanden een dossier in bezit, maar nog geen zinnig letter op papier gezet naar wie dan ook, maar ondertussen wel factureren! Een schande!

Wees gewaarschuwd als u in zee wilt gaan met deze man!

Of een publicatie, in dit geval een recensie, onrechtmatig is, hangt af van de weging van twee fundamentele rechten, namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van de eer en goede naam. Welke van deze twee rechten zwaarder weegt, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval.

Onze cliënten waren van mening dat de recensie op Google+ was toegestaan, aangezien de dochter slechts aangaf wat zij van de dienstverlening van de advocaat vond. Zij gaf haar mening en vermeldde daarnaast gewoon feiten die waren gebeurd. De advocaat was echter van mening dat cliënten onrechtmatig hadden gehandeld door zich onjuist, ongenuanceerd, negatief, onnodig grievend, smadelijk en lasterlijk over hem uit te laten.

De uitspraak van de rechter volgde echter cliënten in hun standpunt, dat de recensie niet onrechtmatig is jegens de advocaat. Volgens de rechter betrof de tekst een recensie, waarbij het voor de lezer voldoende duidelijk is, dat de inhoud daarvan slechts de mening van de schrijver, in dit geval de dochter, weergeeft. Daarnaast had cliënte de vrijheid haar mening te uiten over de door de advocaat verleende dienstverlening. Daarbij is het stevig aanzetten van haar mening en het enigszins overdrijven tot een bepaalde hoogte geoorloofd. Het doel van de recensie was het geven van een waarschuwing aan het publiek. Volgens de rechter deelde de dochter enkel een persoonlijke mening over een voor haar negatieve ervaring met de advocaat. Daarnaast bevatte de recensie, volgens de rechter, geen feitelijke onjuistheden en was deze niet onnodig grievend tegenover de advocaat. De vorderingen werden afgewezen en daarmee is deze zaak voor onze cliënten tot een goed einde gekomen!

Lotte