Home > Nieuws items > Rechtsbijstandverzekering: zelf eigen advocaat kiezen?

Rechtsbijstandverzekering: zelf eigen advocaat kiezen?

Zeker 400.000 ondernemers hebben een rechtsbijstandverzekering. Op het moment dat er een geschil met een contractspartij of een derde ontstaat, spreekt het voor zich dat u zoveel mogelijk via uw verzekering en dus vergoed wilt oplossen. Verzekeraars willen uit kostenoogpunt doorgaans dat u hierbij gebruik maakt van advocaten of juristen in dienst van de verzekeraar of uit hun netwerk. In zaken waarvoor specialistische kennis is vereist , schakelt de verzekeraar soms zelf een externe advocaat in. Er kunnen ook redenen zijn waarom u er de voorkeur aangeeft uw eigen of een gespecialiseerde externe advocaat in te schakelen voor uw zaak.

Heeft u keuzevrijheid?
Ja, in beginsel mag u zelf kiezen door wie u wordt bijgestaan! In februari 2014 heeft de Hoge Raad, nadat het Europese Hof van Justitie zich over de vraag had gebogen, geoordeeld dat het verzekeraars niet was toegestaan om in hun polisvoorwaarden de keuze voor een externe advocaat te beperken. In april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze regel niet alleen in gerechtelijke, maar ook in administratieve procedures geldt. Maar let op: indien u advocaatkosten maakt buiten een gerechtelijke of administratieve procedure om, dan is uw rechtsbijstandsverzekeraar niet gehouden om deze kosten te vergoeden.

Dekt uw polis ongelimiteerd alle kosten?
Indien u gebruik maakt van een advocaat die niet in dienst is van de verzekeraar dan geldt dat de verzekeraar deze kosten ziet als zogenaamde ‘externe kosten’. Vaak stellen verzekeraars een bepaald plafond aan de vergoeding van deze externe kosten. Het kan dus zo zijn dat u een gedeelte van de advocaatkosten voor eigen rekening dient te nemen. Het hangt af van de door u gesloten verzekering en de omvang van uw dekking of dit in uw geval ook zo is. Let wederom op dat deze externe dekking alleen ziet op de vergoeding van advocaatkosten in gerechtelijke of administratieve procedures. Als u advocaatkosten maakt door bijstand in het opstellen van een overeenkomst, is de verzekeraar dus niet gehouden om deze kosten te vergoeden. Dit is geen administratieve of gerechtelijke procedure.

Kan ik met mijn rechtsbijstandverzekering ook BRight Advocaten inschakelen?
BRight Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van intellectueel  eigendom  (merken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten etc.), ICT, privacy en commerciële contracten (o.a. licenties, distributie, agentuur, franchise of contracten over andere samenwerkingsafspraken).

Het is dan ook een logische keuze om u te laten bijstaan door BRight Advocaten als u in een conflict over voornoemde gebieden verzeild raakt. Bij BRight Advocaten krijgt u altijd een goede analyse en direct duidelijkheid over kansen, kosten en risico’s. Alleen dan, zo vinden wij, kunt u als ondernemer de juiste strategie kiezen.

Bent u benieuwd of uw verzekeraar ook BRight Advocaten vergoedt? Wilt u weten of uw verzekering in uw zaak de kosten wel dekt en tot welk bedrag?

Wij zijn op de hoogte van wat er in welke gevallen door VvAA, ARAG, DAS, Achmea, Aegon, OHRA, FBTO, Interpolis, Univé en vele andere verzekeraars gedekt wordt. Neem dus vrijblijvend contact op met ons, ook in het geval dat u een second opinion wenst omdat uw verzekeraar uw zaak niet kansrijk (genoeg) vindt.

Nanda