Home > Nieuws items > Marktonderzoeken Lacoste leiden tot overwinning tegen HEMA

Marktonderzoeken Lacoste leiden tot overwinning tegen HEMA

HEMA verkocht in 2018 kinderondergoed met daarop één of meer groene krokodillen afgebeeld. Lacoste was hier niet van gecharmeerd en startte een rechtszaak tegen de HEMA op grond van merkinbreuk. In tegenstelling tot de rechtbank die oordeelde dat de tekens door het publiek alleen zouden worden gezien als versiering en er om die reden geen sprake kon zijn van merkinbreuk, oordeelde het Hof dat HEMA hiermee wel degelijk inbreuk heeft gemaakt op het bekende beeldmerk van Lacoste. Uit de door Lacoste uitgevoerde marktonderzoeken bleek namelijk dat het publiek de krokodillen niet alleen als versiering ziet, maar ook als merk… Gevolg is een verbod voor HEMA om kleding met dit teken te verkopen in de hele Europese Unie.

Kortom, in sommige zaken kan het laten verrichten van een marktonderzoek uiterst nuttig zijn..

BRight