Home > Nieuws items > Frikandel Burger is geen slaafse nabootsing van FreaKINGdel Burger!

Frikandel Burger is geen slaafse nabootsing van FreaKINGdel Burger!

In haar vonnis van dinsdag 25 februari jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg geoordeeld dat de Frikandel Burger van Pure Ingredients geen slaafse nabootsing is van de FreaKINGdel Burger van Burger King. De FreaKINGdel Burger heeft geen eigen gezicht op de markt, nu de vierkante vorm vrij gebruikelijk is voor gelijkaardige snacks, de gekozen vorm in hoge mate beïnvloed is door de vorm van de traditionele frikandel en de grillstreepjes, voor zover deze al een eigen gezicht zouden kunnen geven aan de burger, het resultaat zijn van de bereiding van Burger King. Nu het eigen gezicht ontbreekt, kan van slaafse nabootsing geen sprake zijn, en worden de vorderingen van Burger King afgewezen.

Voor ons niet alleen een leuke zaak, ook een leuk resultaat!

Lees de volledige uitspraak hier!

BRight