Home > Nieuws items > Clash of the Tassen

Clash of the Tassen

Volg je een concurrent, of volg je de trend? Dat is vaak de vraag in geschillen over fashion. De ontwerpen van kleren, schoenen en accessoires komen niet zomaar uit de lucht vallen. En dat kan ook niet: de consument verwacht een bepaalde stijl die past in de mode. Maar dat kan een probleem opleveren als de ene partij de mode volgt, en een andere partij vindt dat juist zijn ontworpen zijn gevolgd. Zo’n zaak hebben wij behandeld bij de rechter.

Een ex-distributeur die in de clinch komt met zijn oude partner; een vaker voorkomend scenario. Ditmaal ging het om Fashion Parts die tot voorheen tasjes van het merk Label 88 op de Nederlandse markt bracht. Na enkele jaren van samenwerking kwam het toch tot een einde. Tijd voor Fashion Parts om een nieuw en ander merk op de markt te zetten: LBLS | Labelsz. Ook dit was een tasjeslijn gericht op vrouwen.

Label 88 liet weten hier niet van gediend te zijn: de naam van de nieuwe lijn zou inbreuk maken op de (merk)naam Label 88, en ook de tasjes zelf zouden teveel lijken op de tassen die Fashion Parts eerst als distributeur verhandelde. Het resulteerde in een kort gedingprocedure.

Merkinbreuk
Allereerst de naam: lijkt LBLS | Labelsz teveel op LABEL 88? De rechter vond van niet. Dat zit hem erin dat weliswaar beide namen het element LABEL bevatten, maar dat nu juist dát onderdeel nogal beschrijvend is. Immers gaat het in beide gevallen om een lijn voor fashion accessoires: een ‘label’. Daarnaast vond de rechter het niet voldoende aannemelijk dat LBLS überhaupt als ‘labels’ werd uitgesproken. Nu ook het meest kenmerkende element ‘88’ ontbrak bij Fashion Parts, was niet genoeg aangevoerd voor merkinbreuk. De naam mocht dus gevoerd worden.

Auteursrechtinbreuk
Het tweede (en meest bediscussieerde) punt ging echter over de tasjes die volgens Label 88 teveel op haar eigen collectie leken. Beide partijen hebben wat dat betreft eerst nog de degens gekruist over wie nu echt de ontwerper is van de Label 88-collectie: Label 88 zelf of diens leverancier in China? De rechter nam voor enkele tassen vooralsnog aan dat Label 88 wel de maker is. Dat vond de rechter overigens niet aannemelijk voor de tasjes waarvan Label 88 helemaal geen ontwerpschetsen had laten zien.

Het zijn van de ontwerper betekent vervolgens nog niet dat er ook daadwerkelijk auteursrechten zijn in te roepen: was de Label 88-collectie origineel of volgde deze met name de vigerende mode? Een cruciale vraag, want de rechter vond (net als Fashion Parts) dat dat laatste het geval was. Bij de meeste tassen én accessoires bevestigde de rechter dat er ook al vergelijkbare andere producten op de markt waren – vóór Label 88. Sowieso waren de diverse keycords, hartjes en ‘tassels’ (die de accessoires vormden bij de tassen) al teveel ingegeven door bekende mode-, trend- en stijlkenmerken. Daarop kon dus allemaal geen bescherming rusten. Met andere woorden: het ging hier om een heersende stijl in de mode, die mocht worden nagevolgd door zowel Label 88 als Fashion Parts.

Voor wat betreft één tas vond de rechter dat die de drempel van het auteursrecht wel had gehaald, en dat een tas van Fashion Parts daar teveel overeenkomsten mee had. De vorderingen van Label 88 in verband met dit tasje werden, in tegenstelling tot de overige collectie, toegewezen.

Wanneer zit je te dichtbij een beschermd ontwerp en wanneer volg je allebei de vigerende mode? Het is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Kennis van de fashionmarkt is echter onontbeerlijk – ook bij de optredende advocaat.

Wij behartigden in deze zaak de belangen van Fashion Parts.

BRight