Home > Nieuws items > BRight Advocaten en CC Proof slaan de handen ineen

BRight Advocaten en CC Proof slaan de handen ineen

“Wie is nu de originele maker van het ontwerp?” – een vraag die in onze auteursrechtpraktijk maar al te vaak voorkomt. Maar deze vraag is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Het komt geregeld voor dat iemand weliswaar dat ene ontwerp voor die tas heeft gemaakt of dat idee voor een tv-format had, maar gewoonweg niet kan bewijzen dat hij de eerste was. Het is goed om van tevoren vast te leggen wie de originele bedenker was (en dus de auteursrechten bezit).

Moment van creatie

Bij de beoordeling of een bepaald ontwerp beschermd is onder het auteursrecht, wordt (kort gezegd) bekeken of de maker originele creatieve keuzes heeft gemaakt. Dat moet dus bewezen worden. Het kan echter voorkomen dat er uiteindelijk twee gelijksoortige producten op de markt verschijnen, of dat zelfs een copycat opduikt. Dan ontstaat soms de situatie: wie was eerst? En wie maakte de originele ontwerpen? De eerste op de markt is immers niet altijd de originele ontwerper.

Met name bij het merkenrecht en het octrooirecht kan de rechthebbende voor het moment van bescherming terugvallen op de datum in het register. Auteursrechten worden echter niet in zo’n databank opgeslagen, wat het bewijzen van de rechten dus een stuk lastiger maakt. Het schort immers geregeld aan voldoende gedateerde schetsen of notulen. Hoe bewijs je nu dat je de eerste was?

Online vastleggen

Dit vraagstuk is ons als auteursrechtadvocaten niet vreemd. Het tegengaan van zo’n bewijsprobleem is daarom in onze optiek cruciaal, zeker als het gaat om ontwerpen met een groter kans op succes (en dus copycats). Om dit probleem het hoofd te bieden, hebben diverse marktpartijen een oplossing bedacht. Twee belangrijke aanbieders zijn het i-Depot (vanuit het Benelux Merkenbureau) en CC Proof. Als BRight Advocaten zijn wij een samenwerking aangegaan met CC Proof. Zij bieden de mogelijkheid om online de ‘geboortedatum’ van enig product of ontwerp vast te leggen. Zo kan worden bewezen dat het idee ook daadwerkelijk op dat moment bestond. Was de copycat van later datum, en kan die ook geen eerdere ontwerptekeningen overleggen? Dan ontstaat dus een groot bewijsvoordeel: het ontwerp/idee lag aantoonbaar als eerste in bewaring bij CC Proof.

Een andere functie die CC Proof biedt is de mogelijkheid om nieuwe versies toe te voegen aan een idee of document. Op deze manier kan het ontwikkelspoor van enig ontwerp of product van begin tot eind worden vastgelegd. Ook dat biedt vanzelfsprekend bewijsvoordelen. Tenslotte kunnen ideeën worden gedeeld met anderen vanuit het CC Proof account, waarmee kan worden vastgelegd wanneer en met wie deze ideeën zijn gedeeld.

Geen nieuwe rechten

Let op: zowel CC Proof als andere aanbieders creëren geen rechten, zoals bijvoorbeeld bij een merkenregistratie wel het geval is. Auteursrechten ontstaan automatisch, op het moment dat creatieve keuzes zijn gemaakt. En ook dan moeten die keuzes wel zijn uitgewerkt; een enkel ‘idee’ (hoe creatief ook) is niet beschermd. Daar kan het genoemde ontwikkelspoor natuurlijk ook een rol in spelen.

Een depot bij CC Proof kan dus (enkel) als aanvullend bewijsmiddel dienen in geval van een conflict. Wij bieden natuurlijk graag ondersteuning bij verdere vragen over zo’n depot.

BRight