Over Modellenrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wanneer iemand inbreuk maakt op uw modelrecht (bijvoorbeeld door uw dessin over te nemen of de vormgeving van uw product te kopiëren) kan dit grote gevolgen hebben voor uw business. En ook wanneer u zelf wordt beschuldigd van inbreuk op iemands modelrecht, wilt u zo snel mogelijk de beste oplossing vinden.

Wilt u:

 • Zorgen dat de inbreuk op uw modelrecht stopt?
 • Een sommatiebrief sturen vanwege inbreuk op uw modelrecht?
 • Een partij dagvaarden vanwege inbreuk op uw modelrecht?
 • Advies over beschermingsmogelijkheden van uw product?
 • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw nieuwe product?

Wij helpen u hier graag bij en proberen bij conflicten altijd eerst om er samen met de wederpartij uit te komen. Dat scheelt u tijd, zorgen en kosten. Lukt dat niet, dan gaan we voor het beste resultaat via de rechter.

Wat is modelrecht?
Modelrecht is het exclusieve recht van de eigenaar op een 2D tekening of een 3D model. Op verschillende voorwerpen kan modelrecht rusten, denk aan meubels, onderdelen van producten, dessins, ontwerptekeningen vormgeving van producten etc. Voorwaarde voor bescherming als model is dat het model nieuw moet zijn (nog niet eerder op de markt) en een eigen karakter moet hebben (moet afwijken van de producten die al bestaan op de markt)

Modellen moeten worden geregistreerd in een register. Modelrechten hebben een geldigheidsduur van telkens 5 jaar, tot maximaal 25 jaar.  Er bestaan ook niet-geregistreerde Europese Gemeenschapsmodellen. Deze hebben een geldigheidsduur van 3 jaar.

Inbreuk
De eigenaar van een geregistreerd model kan optreden tegen anderen die zijn model gebruiken of die een vergelijkbaar model gebruiken dat dezelfde algemene indruk wekt. Op grond van een niet geregistreerd Europees model kan alleen worden opgetreden tegen slaafse kopieën.

Vorderingen bij inbreuk
In geval van inbreuk kan de modelrechthebbende verschillende vorderingen instellen. Hij kan vorderen dat:

 • het inbreukmakend gebruik stopt;
 • er inzage wordt gegeven in inkoop-, verkoop- en voorraadcijfers;
 • de inbreukmakende producten worden vernietigd;
 • er een rectificatie wordt geplaatst;
 • er schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
 • zijn advocaatkosten worden vergoed.

Meestal wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan start de rechthebbende vaak een (kort geding) procedure.  De rechthebbende kan er ook voor kiezen om (daarnaast) (bewijs) beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie.

Eerste aanspreekpunt

a1daa090c0bc1739ac37f3d8bd90b7d7_f321

Onze andere specialisten

Nadiya Disveld

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 34 54 55 45

Amy Klomp

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anne de Laat

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Lotte Sliedregt

Juridisch medewerker
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anniek Schalekamp

Flexibele schil
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 51 33 63 15

Gerelateerde vlog

Privacy wetgeving