Over Merkenrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wanneer iemand inbreuk maakt op uw merk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van uw naam, logo of slogan of van een teken dat op uw merk lijkt) kan dit grote gevolgen hebben voor uw business. En ook wanneer u zelf wordt beschuldigd van inbreuk op iemands merkenrecht, wilt u zo snel mogelijk de beste oplossing vinden.

Wilt u:

  • Zorgen dat de inbreuk op uw merk stopt?
  • Een sommatiebrief sturen of een partij dagvaarden vanwege inbreuk op uw merk?
  • Advies over beschermingsmogelijkheden van uw merk?
  • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw nieuwe merk?

Wij helpen u hier graag bij en proberen bij conflicten altijd eerst om er samen met de wederpartij uit te komen. Dat scheelt u tijd, zorgen en kosten. Lukt dat niet, dan gaan we voor het beste resultaat via de rechter.

Wat is merkenrecht?
Met een merk kunt u zich onderscheiden van anderen met eenzelfde product of dienst. Om ervoor te zorgen dat anderen uw merk niet gaan gebruiken of onder een vergelijkbare naam gaan opereren, kunt u uw merk registreren in de Benelux, in Europa of in bepaalde specifieke landen. U krijgt dan het exclusieve recht het merk te gebruiken. Anderen die uw merk gebruiken zonder uw toestemming kunt u aanspreken. Een merkregistratie is in principe eindeloos; iedere tien jaar wordt het merk voor weer tien jaar verlengd, mits de instandhoudingstaxen tijdig worden betaald.

Wat kunt u als merk registreren?
Woorden, cijfers, maar ook logo’s, slogans, kleuren/kleurcombinaties of vormen kunnen merken zijn. Merken zijn alleen geldig als ze onderscheidend vermogen hebben; als ze in staat zijn om de waren of diensten onder dat merk te onderscheiden van die van een andere onderneming. Zuiver beschrijvende tekens (zoals fietsenmaker voor een fietsenmaker) zijn in principe niet te beschermen als merk, tenzij zij intensief zijn gebruikt en daardoor onderscheidend vermogen hebben verworven. Dit heet inburgering. Indien het merk helemaal geen onderscheidend vermogen heeft, wordt het niet ingeschreven of kan het uit de registers worden verwijderd.

Inbreuk
Een eigenaar van een merk kan optreden tegen iedereen die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn merk (of een daarop lijkend merk), indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat met het echte merk. Bij het beoordelen van dat verwarringsgevaar speelt mee in hoeverre de beide merken op elkaar lijken, hoe bekend het echte merk is en of de beide merken gebruikt worden voor dezelfde soort producten of diensten. Hoe groter de gelijkenis, hoe bekender het echte merk en hoe gelijksoortiger de producten, hoe eerder er sprake is van inbreuk.

Vorderingen bij inbreuk
In geval van merkinbreuk kan de merkhouder verschillende vorderingen instellen. Hij kan vorderen dat:

  • het inbreukmakend gebruik stopt;
  • er inzage wordt gegeven in inkoop-, verkoop- en voorraadcijfers;
  • de inbreukmakende producten worden vernietigd;
  • er een rectificatie wordt geplaatst;
  • er schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
  • zijn advocaatkosten worden vergoed.

Meestal wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan start de merkhouder vaak een (kort geding) procedure.  De merkhouder kan er ook voor kiezen om (daarnaast) (bewijs) beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie.

Eerste aanspreekpunt

a1daa090c0bc1739ac37f3d8bd90b7d7_f321

Nanda de Jongh-Ruyters
Partner/Advocaat

+31 76 530 00 50
+31 6 48 26 69 96
ndejongh@bright-advocaten.nl

Onze andere specialisten

Anniek Schalekamp

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 51 33 63 15

Mark Buijnsters

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 41 60 63 73

Lotte van Gorp

Jurist
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anne Marie Elsman

Jurist
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Gerelateerde vlog

Merkenrecht