Over Merkenrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wanneer iemand inbreuk maakt op uw geregistreerde merk (bijvoorbeeld door gebruik te maken van uw naam, logo of slogan of van een teken dat op uw merk lijkt) kan dit nadelige financiële gevolgen hebben voor uw business. En ook wanneer u zelf wordt beschuldigd van inbreuk op iemands merkenrecht, wilt u zo snel mogelijk de beste oplossing vinden.

Wilt u:

  • Zorgen dat de inbreuk op uw merk stopt?
  • Een sommatiebrief sturen of een partij dagvaarden vanwege inbreuk op uw merk?
  • Advies over beschermingsmogelijkheden van uw merk?
  • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw nieuwe merk?

Wij helpen u hier graag bij en proberen bij conflicten altijd eerst om er samen met de wederpartij uit te komen. Dat scheelt u tijd, zorgen en kosten. Lukt dat niet, dan gaan we voor het beste resultaat via de rechter.

Wat is merkenrecht?
Met een merk kunt u uw product en of dienst onderscheiden van andere partijen die een soortgelijk product of dienst aanbieden. Om ervoor te zorgen dat anderen uw merk niet gaan gebruiken of onder een soortgelijke naam gaan opereren zonder uw toestemming, kunt u uw merk laten registreren in de Benelux, in Europa of in bepaalde specifieke landen. Na registratie krijgt u dan het exclusieve recht het merk te gebruiken. Anderen die uw merk of een overeenstemmend teken gebruiken zonder uw toestemming kunt u aanspreken. Een merkregistratie is in principe eindeloos; iedere tien jaar wordt het merk voor weer tien jaar verlengd, mits de instandhoudingstaxen tijdig worden betaald. Om uw merkrecht dat ouder is dan vijf jaar te kunnen behouden, dient u het merk te gebruiken op de wijze zoals het is geregistreerd. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw merk vervallen wordt verklaard en dat u geen rechten meer kunt inroepen op basis van dit merk.

Wat kunt u als merk registreren?
Woorden, cijfers, maar ook logo’s, slogans, kleuren, kleurcombinaties of vormen kunnen merken zijn. Tekens dienen onderscheidend vermogen te bezitten om als merk geregistreerd te worden. Dat wil zeggen dat ze in staat moeten zijn om de waren of diensten onder dat teken te onderscheiden van die van een andere onderneming. Zuiver beschrijvende tekens (zoals ‘fietsenmaker’ voor een fietsenmaker) zijn in principe niet te beschermen als merk, tenzij zij aantoonbaar intensief zijn gebruikt en daardoor onderscheidend vermogen hebben verworven. Dit heet inburgering.

Inbreuk
Een houder van een merk kan optreden tegen iedere derde die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn merk (of een daarop lijkend merk), indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat. Bij het beoordelen van verwarringsgevaar speelt mee in hoeverre de beide merken op elkaar lijken, hoe bekend het geregistreerde merk is en of de beide merken gebruikt worden voor dezelfde soort producten of diensten. Hoe groter de gelijkenis, hoe bekender het geregistreerde merk en hoe groter de mate van soortgelijkheid van de producten is, hoe eerder er sprake is van inbreuk.

Vorderingen bij inbreuk
In geval van merkinbreuk kan de merkhouder verschillende vorderingen instellen. Hij kan vorderen dat:

  • het inbreukmakend gebruik stopt;
  • er inzage wordt gegeven in inkoop-, verkoop- en voorraadcijfers;
  • de inbreukmakende producten worden vernietigd;
  • er een rectificatie wordt geplaatst;
  • er schadevergoeding / winstafdracht wordt betaald;
  • de advocaatkosten (deels) worden vergoed.

Meestal wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan kan de merkhouder verschillende maatregelen treffen, waaronder het starten van een (kort geding) procedure. De merkhouder kan er ook voor kiezen om beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie.

Vaak worden zaken in onderling overleg opgelost na een brief of tijdens een procedure, maar niet altijd. Een procedure kan enkele weken duren (kort geding), maar kan in geval van een bodemprocedure ook jaren duren.

 

 

 

Eerste aanspreekpunt

a1daa090c0bc1739ac37f3d8bd90b7d7_f321

Onze andere specialisten

Nadiya Disveld

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 34 54 55 45

Amy Klomp

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anne de Laat

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Lotte Sliedregt

Juridisch medewerker
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anniek Schalekamp

Flexibele schil
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 51 33 63 15

Gerelateerde vlog

Merkenrecht