Over Auteursrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wanneer iemand inbreuk maakt op uw auteursrecht (bijvoorbeeld wanneer uw productontwerp, verpakking, logo, tekst, software of foto zonder uw toestemming wordt gebruikt, op internet wordt gezet of op een andere manier in omloop wordt gebracht) kan dit vervelende financiële gevolgen hebben. En ook wanneer u zelf (onterecht) wordt beschuldigd van inbreuk op iemands auteursrecht, kunt u hierdoor schade lijden. U wilt dan zo snel mogelijk de beste oplossing vinden.

Wilt u:

 • Weten of u over auteursrechten beschikt?
 • Ervoor zorgen dat de auteursrechten op uw naam komen?
 • Zorgen dat de inbreuk op uw auteursrecht stopt?
 • Een sommatiebrief sturen vanwege inbreuk op uw auteursrecht?
 • Een procedure starten vanwege inbreuk op uw auteursrecht?
 • Advies omdat u zelf bent aangeschreven wegens mogelijke inbreuk?
 • Advies over beschermingsmogelijkheden van uw product?
 • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw (nieuwe) product?

Wij helpen u hier graag bij en proberen bij conflicten altijd eerst om er samen met de wederpartij uit te komen. Dat scheelt u tijd, zorgen en kosten. Lukt dat niet, dan gaan we voor het beste resultaat via de rechter.

Wat is auteursrecht?
Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.  Auteursrechten kunnen rusten op allerlei soorten werken, zoals bijvoorbeeld tekeningen, schetsen, productvormgeving, foto’s, muziek, teksten, boeken, softwareprogramma’s etc. Voorwaarde is wel dat die werken een eigen oorspronkelijk karakter hebben (= niet ontleend zijn aan een ander werk) en het persoonlijk stempel van de maker dragen (= voldoende creatief zijn). Het auteursrecht ontstaat automatisch, door het ontstaan van het werk. In tegenstelling tot andere Intellectuele Eigendomsrechten is er geen register waar auteursrechten kunnen worden geregistreerd. Om die reden is het van belang dat de auteursrechthebbende bewijs kan leveren van het ontstaan van het auteursrecht, bijvoorbeeld door middel van een i-depot bij het Benelux Bureau.

Ideeën, concepten, methoden, theorieën en gedachten vallen niet onder de bescherming van het auteursrecht. Alleen de concrete uitwerkingen daarvan kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Ook werken die te triviaal of te banaal zijn, worden niet beschermd. Auteursrechten gelden tot 70 jaar na de dood van de maker.

Inbreuk
Een auteursrechthebbende kan optreden tegen iedere derde  die zonder zijn toestemming zijn werk of een zeer gelijkend werk openbaart of verveelvoudigt. Van belang voor de vraag of er sprake van inbreuk is, is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk zijn overgenomen en daardoor de totaalindruk hetzelfde is.

Vorderingen bij inbreuk
In geval van inbreuk kan de auteursrechthebbende verschillende vorderingen instellen. Hij kan vorderen dat:

 • het inbreukmakend gebruik wordt gestaakt en gestaakt blijft;
 • er inzage wordt gegeven in de inkoop-, verkoop-,voorraad en winstcijfers;
 • de inbreukmakende producten worden afgestaan/vernietigd;
 • er een rectificatie wordt geplaatst;
 • er schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
 • zijn advocaatkosten worden vergoed.

In beginsel wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan kan de rechthebbende  een (kort geding) procedure starten.  De rechthebbende kan er ook voor kiezen om (daarnaast)) beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie van de inbreukmaker.Heeft u een vraag naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u meer weten over de auteursrechten in uw specifieke situatie, neemt u dan ons contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Eerste aanspreekpunt

a1daa090c0bc1739ac37f3d8bd90b7d7_f321

Onze andere specialisten

Nadiya Disveld

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 34 54 55 45

Amy Klomp

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anne de Laat

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Lotte Sliedregt

Juridisch medewerker
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anniek Schalekamp

Flexibele schil
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 51 33 63 15

Gerelateerde vlog

Auteursrechten