Over Auteursrecht

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wanneer iemand inbreuk maakt op uw auteursrecht (bijvoorbeeld wanneer uw productontwerp, verpakking, tekst, software of foto zonder uw toestemming wordt gebruikt, op internet wordt gezet of op een andere manier in omloop wordt gebracht) kan dit grote gevolgen hebben voor uw inkomsten. En ook wanneer u zelf wordt beschuldigd van inbreuk op iemands auteursrecht, wilt u zo snel mogelijk de beste oplossing vinden.

Wilt u:

 • Zorgen dat de inbreuk op uw auteursrecht stopt?
 • Een sommatiebrief sturen vanwege inbreuk op uw auteursrecht?
 • Een partij dagvaarden vanwege inbreuk op uw auteursrecht?
 • Advies over beschermingsmogelijkheden van uw product?
 • Weten of er risico’s kleven aan de introductie van uw (nieuwe) product?

Wij helpen u hier graag bij en proberen bij conflicten altijd eerst om er samen met de wederpartij uit te komen. Dat scheelt u tijd, zorgen en kosten. Lukt dat niet, dan gaan we voor het beste resultaat via de rechter.

Wat is auteursrecht?
Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch, er is geen register waar auteursrechten worden geregistreerd.  Auteursrechten kunnen rusten op allerlei soorten werken, zoals bijvoorbeeld tekeningen, schetsen, productvormgeving, foto’s, muziek, teksten, boeken, softwareprogramma’s etc.. Voorwaarde is wel dat die werken een eigen oorspronkelijk karakter hebben (= niet ontleend zijn aan een ander werk) en het persoonlijk stempel van de maker dragen (= voldoende creatief zijn).

Ideeën, methoden, theorieën en gedachten vallen niet onder het auteursrecht. Alleen de concrete uitwerkingen daarvan. Ook werken die te triviaal of te banaal zijn, worden niet beschermd. Auteursrechten blijven bestaan tot 70 jaar na de dood van de maker.

Inbreuk
Een auteursrechthebbende kan optreden tegen iedereen die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn werk of van een werk met eenzelfde totaalindruk. Doorslaggevend voor de vraag of er inbreuk is, is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk zijn overgenomen.

Vorderingen bij inbreuk
In geval van inbreuk kan de auteursrechthebbende verschillende vorderingen instellen. Hij kan vorderen dat:

 • het inbreukmakend gebruik stopt;
 • er inzage wordt gegeven in inkoop-, verkoop- en voorraadcijfers;
 • de inbreukmakende producten worden vernietigd;
 • er een rectificatie wordt geplaatst;
 • er schadevergoeding/winstafdracht wordt betaald;
 • zijn advocaatkosten worden vergoed.

Meestal wordt de inbreukmaker eerst via een sommatiebrief verzocht om aan deze vorderingen (of een deel van deze vorderingen) te voldoen. Heeft een dergelijke brief niet het gewenste effect dan start de rechthebbende vaak een (kort geding) procedure.  De rechthebbende kan er ook voor kiezen om (daarnaast) (bewijs) beslag te leggen op de inbreukmakende producten of de administratie.

Eerste aanspreekpunt

a1daa090c0bc1739ac37f3d8bd90b7d7_f321

Nanda de Jongh-Ruyters
Partner/Advocaat

+31 76 530 00 50
+31 6 48 26 69 96
ndejongh@bright-advocaten.nl

Onze andere specialisten

Anniek Schalekamp

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 51 33 63 15

Mark Buijnsters

Advocaat
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50
+31 6 41 60 63 73

Lotte van Gorp

Jurist
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Anne Marie Elsman

Jurist
Stuur een e-mail
+31 76 530 00 50

Gerelateerde vlog

Auteursrechten