Home > Blog > ZoMerlot versus Sum-merlot; is er sprake van verwarringsgevaar?

ZoMerlot versus Sum-merlot; is er sprake van verwarringsgevaar?

Een woordgrapje op z’n tijd moet kunnen. Het kan echter wel tot een rechtszaak leiden, bleek afgelopen woensdag. Een zomerse woordspeling op de bekende wijnsoort Merlot zorgde voor een geschil tussen twee wijnhandelaren.

Wat was er aan de hand?
Twee wijnhandelaren hebben nagenoeg dezelfde woordgrap in gebruik voor hun flessen wijn. Wijnhandelaar LFE is houder van de merknaam Sum-merlot. De andere wijnhandelaar, Chateau de la Garde, verkoopt een wijn onder de naam ZoMerlot.

LFE is van mening dat ZoMerlot te veel lijkt op Sum-merlot en dat sprake is van een inbeuk op haar merkenrecht. LFE ondernam juridische stappen en vorderde onder andere dat de verkoop van de flessen ZoMerlot gestaakt zou worden.

Oordeel rechter
De rechter moest beoordelen of consumenten ZoMerlot en Sum-merlot met elkaar zouden kunnen verwarren, of een verband tussen de twee wijnhandelaren zouden kunnen veronderstellen. De rechter oordeelde dat, hoewel de woorden qua uitspraak en opbouw op elkaar lijken, geen sprake was van verwarringsgevaar.

Beide namen maken een zomerse woordspeling op de bekende wijnsoort Merlot, maar de rechter stelt voorop dat de namen vooral een omschrijving vormen van een zomerse Merlotwijn. Daarnaast wordt de ZoMerlot enkel verkocht in combinatie met het woordmerk La Tulipe; het is voor consumenten dan ook duidelijk dat de wijn afkomstig is van de La Tulipe wijnreeks van Chateau de la Garde. Bovendien is de Sum-merlot nog niet op de markt gebracht, waardoor kopers – volgens de rechter – nog geen beeld bij dit merk kunnen hebben.

Al met al werd geen verwarringsgevaar tussen beide namen aangenomen en kwam LFE als verliezende partij uit de bus. Chateau de la Garde hoeft de verkoop van haar wijn dan ook niet te staken. We kunnen eigenlijk wel spreken van ‘een storm in een glas wijn’.