Home > Blog > Zo beschermt u uw knowhow onder de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Zo beschermt u uw knowhow onder de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

De knowhow van een bedrijf is asset #1. Vaak is deze kennis wel beschermd door bijvoorbeeld auteursrechten, merken of een octrooi. Maar dat is zeker niet altijd zo. Soms wil je de kennis niet openbaar maken, of misschien haalt het de drempel van het recht niet. Op dit moment is zulke knowhow daardoor nagenoeg vogelvrij. Binnenkort gaat dat veranderen met de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Maar waar ziet deze wet precies op?

Zonder bescherming onder een intellectueel eigendomsrecht (zoals auteursrechten) is knowhow op dit moment weliswaar bijna vogelvrij, maar niet helemaal. Het moet worden vooropgesteld dat iemand ook onrechtmatig kan handelen door informatie te ‘stelen’. Bijvoorbeeld als ex-werknemer. In zo’n geval kan het alsnog mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat die data-dief de informatie (tijdelijk) niet verder mag gebruiken. Hetzelfde geldt natuurlijk als er contractuele afspraken zijn (een NDA incl. boete). Er is echter vaak genoeg helemaal geen contract, terwijl het dan ook maar de vraag of er wel onrechtmatig is gehandeld. Wat dan?

Hierop ziet de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. De nieuwe wet maakt duidelijk in welke scenario’s het onrechtmatig is om bedrijfsgeheimen toe te eigenen en om deze te gebruiken, en wat daartegen kan worden gedaan.

In de wet wordt gezegd dat het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is – mits dit (kort gezegd) in strijd met de zorgvuldigheid of afspraken gebeurt. Als iemand onbevoegd gegevens kopieert, dan is dat al snel een onrechtmatige verkrijging. Als iemand in strijd handelt met een NDA (al dan niet met boete), dan is dat ook al snel onrechtmatig. De wet schrijft nu voor dat zo iemand vervolgens kan worden verboden de info verder te gebruiken. Dat betekent dat zelfs kan worden verboden dat die persoon producten maakt die zijn gebaseerd op het gestolen bedrijfsgeheim. En de nieuwe wet voorziet ook in een lagere drempel om hierover te gaan procederen. Als de rechter in een bepaalde procedure een bedrijfsgeheim als ‘vertrouwelijk’ bestempelt, dan mag niemand (ook de advocaten niet) deze informatie openbaar maken. Die knowhow zal dan natuurlijk ook niet in het vonnis terechtkomen.

Toch is de nieuwe wet niet alomvattend. En dat is, voor de gezonde concurrentie, maar goed ook. Bedrijfsgeheimen krijgen uiteindelijk geen ‘exclusieve’ bescherming, net als bijv. auteursrechten. En de houder van het geheim moet zelf ook echt moeite doen om deze knowhow binnenskamers te houden. Een geheimhoudingsovereenkomst (evt. plus boete) blijft dan ook zeker aan te raden.

De nieuwe wet moet uiterlijk 9 juni 2018 zijn ingevoerd, en is nu nog een wetsvoorstel. Klik hier voor de volledige wet, of bel ons voor nader advies.