Home > Blog > Wie is rechthebbende op het peuterbedje?

Wie is rechthebbende op het peuterbedje?

Vorige week schreven we al dat het soms lastig is om aan te tonen dat u de originele maker van een bepaald ontwerp bent. Echter, wanneer u niet kunt aantonen dat u de maker bent, kunt u zich in een geschil ook niet succesvol op auteursrechtelijke bescherming beroepen. Dat dit probleem zich vaker voordoet, blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld.

Petite Amélie maakt en verkoopt meubels en accessoires voor kinderkamers. Ook peuterbedjes komen voor in haar assortiment. Zo verkoopt zij een peuterbedje in de kleuren grijs en wit onder de namen Leon en Vivien. Laagsteprijsgarantie verkoopt ook peuterbedjes. Eén van haar bedjes heeft de naam Milène en wordt (net als het bedje van Petite Amélie) in het grijs en wit verkocht. De peuterbedjes van de beide verkopers lijken op elkaar. Ze hebben beiden aan één kant een volledig spijlenhek en aan de andere kant een gedeeltelijk spijlenhek.

Auteursrecht?

Petite Amélie vindt dat het peuterbedje van Laagsteprijsgarantie bijna identiek is aan het bedje dat zij verkoopt. Petite Amélie stelt vervolgens de originele maker te zijn van het peuterbedje en is van mening dat Laagsteprijsgarantie inbreuk maakt op haar auteursrecht door een vrijwel identiek bedje aan te bieden. Helaas voor Petite Amélie kan zij geen bewijs overleggen waaruit daadwerkelijk blijkt dat zij het bedje zelf heeft ontworpen. Omdat Petite Amélie niet kan aantonen dat zij de originele maker is van het ontwerp, oordeelt de rechter dat er ook geen sprake kan zijn van een aan haar toekomend auteursrecht, laat staan van een inbreuk op haar auteursrecht. Dit komt volgens de auteurswet immers alleen toe aan de maker van een origineel werk.[1]

Auteursrecht bewijzen

Het lastige van het auteursrecht is, dat er geen register bestaat waarin de auteursrechten kunnen worden vastgelegd.  Het auteursrecht is een bewijsrecht. Wanneer Petite Amélie de ontwerpen van het peuterbedje had voorzien van een officiële datumstempel, had zij dat document als bewijsmiddel kunnen gebruiken om aan te tonen dat zij wel degelijk de maker is van het peuterbedje en vanaf welke datum het ontwerp in ieder geval bestond. Een van de manieren om een auteursrechtelijk ontwerp bewijskracht te geven, is door het gebruik van een online depot, zoals bijvoorbeeld CC-proof aanbiedt. Zo’n depot creëert geen rechten, maar zorgt dat er een officiële datumvermelding aan uw ontwerp/product wordt gegeven waarmee u   uw auteursrecht kunt aantonen.

Heeft u hier vragen over? Wij helpen u graag!

 


[1] Rb Oost-Brabant 13 april 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:2167.