Home > Blog > Wat te doen tegen oneerlijke reclame?

Wat te doen tegen oneerlijke reclame?

Reclame-uitingen zoals “Laatste kans! Nog maar 1 op voorraad”, “Dé nummer 1”, “Gegarandeerd de voordeligste prijzen” komen veelvuldig voor. Wat kunt u als concurrent het beste doen als zo’n uitspraak helemaal niet klopt? En kunt u iets doen tegen zulke oneerlijke reclame-uitingen over uw eigen bedrijf?

Reclame Code Commissie en ACM
U kunt ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De RCC heeft een set van reclameregels opgesteld, en toetst reclames aan de Nederlandse Reclame Code. Als de RCC een reclame-uiting na deze toetsing ontoelaatbaar acht, doet de RCC de reclamemaker een aanbeveling. Dit betreft “slechts” een aanbeveling waarin wordt aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling ‘Compliance’ van de RCC controleert dan of de reclamemaker gevolg geeft aan deze aanbeveling.

Wanneer de reclamemaker ervoor zou kiezen om de aanbeveling naast zich neer te leggen, kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingrijpen. De ACM heeft namelijk onder andere de bevoegd­heid een boete op te leggen. Aan de besluiten die de ACM neemt, dient de reclamemaker wel gehoor te geven. De hoeveelheid bedrijven die daadwerkelijk niet-compliant zijn en dus hiervoor in aanmerking komen is echter een handjevol per jaar.

Civiele rechter
U kunt er ook voor kiezen de reclame aan te kaarten bij de rechter om zodoende een verbod, rectificatie of zelfs een schadevergoeding te vragen. Wanneer een reclame­maker oneerlijk handelt door gebruik te maken van misleidende (vergelijkende) reclame, levert dit gedrag namelijk een onrechtmatige daad op.

RCC of rechter?
Welke weg kunt u nu het beste bewandelen? Het voordeel van de rechter ten opzichte van de RCC is dat de reclame­maker gehoor moet geven aan een uitspraak van de rechter. Zoals gezegd, geldt dit voor de RCC formeel niet. Daarnaast kunt u bij de RCC geen schadevergoeding of rectificatie vorderen.

De gang naar de rechter is over het algemeen duurder en kost meer (voorbereidings)tijd. Voordelen van het indienen van een klacht bij de RCC zijn dat dit in principe goedkoper is dan een gerechtelijke procedure (voor consumenten zelfs “gratis”) en dat de klacht snel wordt behandeld. Daarnaast gaat ook van beslissingen van de RCC een preventieve werking uit.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om eerst naar de RCC en vervolgens naar de rechter te gaan. Dit kan interessant zijn als u minder zeker bent over de oneerlijkheid van de reclame, of als de rechtbank in eerste aanleg uw eis heeft afgewezen. De beslissing van de RCC is dan wel niet bindend voor de rechter, maar deze neemt de beslissing van de RCC wel mee in de beoordeling. Dit mede gezien de vergelijkbare regels van de Reclamecode met die in de wet, en de bijzondere deskundigheid van de RCC.