Home > Blog > Wat te doen als inbreuk wordt gemaakt op een model waar u een licentie op hebt?

Wat te doen als inbreuk wordt gemaakt op een model waar u een licentie op hebt?

Stel u hebt een licentie op een ingeschreven gemeenschapsmodel en u komt erachter dat een derde partij inbreuk maakt op dit model. Als licentiehouder ingeschreven in het modellenregister kon u al zelf een vordering wegens inbreuk instellen, maar kunt u dan ook uw eigen schade vorderen? En hoe zit het als u niet staat ingeschreven in het modellenregister?

Op deze vragen is nu antwoord gekomen! U kunt uw eigen schade vorderen, ook als niet-ingeschreven licentiehouder tijdens een zelf ingestelde vordering.

Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) onlangs geoordeeld over een gemeenschapsmodel voor een bolvormig wastablet.[1] Eiseres was houdster van een uitsluitende licentie voor Duitsland op dit gemeenschapsmodel. Deze licentie was niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmodellen. Gedaagde verkocht wasmachinekogels, waarvan eiseres vond dat deze inbreuk maakten op het ingeschreven gemeenschapsmodel.

Niet-ingeschreven licentie: toch vordering instellen

Op basis van de letterlijke tekst van de relevante regelgeving kan de licentiehouder zich jegens derden niet beroepen op de door de licentie verleende rechten, als de licentie niet in het register is ingeschreven. Onder deze derden vallen ook degenen die inbreuk maken op het model.

Maar interpretatie van dezelfde regelgeving zorgt voor een andere uitkomst. Het HvJ EU kijkt hierbij naar de context en de doelstellingen van de regelgeving en concludeert dat de licentiehouder zelfstandig een vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft, ook als deze licentie niet in het register is ingeschreven.

Toestemming houder gemeenschapsmodel

Om een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel in te stellen dient de licentiehouder wel toestemming te hebben van de houder van het model. Als sprake is van een exclusieve licentie, kan de houder hiervan een dergelijke vordering wel instellen, indien de houder van het model niet – na daartoe te zijn aangespoord – binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.

Eigen schade vorderen

Vervolgens oordeelt het HvJ EU dat de exclusieve (niet-)ingeschreven licentiehouder in het kader van een door hem ingestelde vordering  wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel óók vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

Deze uitspraak van het HvJ EU biedt de licentiehouder meer mogelijkheden om zelf op te treden tegen vermeende inbreukmakers.

 


[1] HvJ EU 22 juni 2016, zaaknr. C-419/15 (Thomas Phillips v. Grune Welle).