Home > Blog > Wat je wel en niet moet doen bij het maken van een online productomschrijving

Wat je wel en niet moet doen bij het maken van een online productomschrijving

Bij de introductie van een nieuwe collectie komt veel kijken. Niet alleen de producten worden met zorg uitgezocht. Ook over de presentatie van het product op de website of in de webshop wordt zorgvuldig nagedacht. Om het product zo goed mogelijk aan te prijzen, wordt een originele beschrijving bij het product gevoegd. Let er dan wel op dat je niet de productomschrijving van een ander overneemt. Neem je toch de productomschrijving van een ander over, dan kan de rechthebbende vorderen dat je de productomschrijving verwijdert, dat je schadevergoeding betaalt en de gemaakte advocaatkosten vergoedt. Oppassen dus!

 

Niet doen: een productomschrijving klakkeloos overnemen

Het auteursrecht houdt in dat alleen de maker van een werk het recht heeft om dat werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. De productomschrijving moet dan wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Met een eigen oorspronkelijk karakter wordt bedoeld dat de productomschrijving niet mag zijn overgenomen van het werk van iemand anders. De productomschrijving draagt het persoonlijk stempel van de maker, als duidelijk is dat de maker creatieve keuzes heeft gemaakt. Het moet verder gaan dan louter een opsomming.

 

Ook feitelijke informatie kan beschermd zijn

Dat een productomschrijving alleen bestaat uit feitelijke informatie over het product, zoals materiaal, kleur, maten en oorsprong, betekent niet dat de omschrijving niet auteursrechtelijk is beschermd. Als bij het maken van de productomschrijving creatieve keuzes zijn gemaakt om het product zo goed mogelijk aan te prijzen, dan is sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld keuzes met betrekking tot de rangschikking van onderwerpen, alinea’s, woorden, de tekst- en zinsvolgorde. Ook als een productomschrijving alleen uit feitelijke informatie afkomstig van de producent of leverancier bestaat en de informatie algemeen bekend is, kan het dus gaan om auteursrechtelijk beschermd werk, mits de maker voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt.

 

Het bepalen of wel of niet sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, is een lastige kwestie. Het is dan ook verstandig hiervoor een specialist in te schakelen. Wij helpen je graag wanneer je vragen hebt over dit onderwerp.