Home > Blog > Waarop moet je letten bij het gebruik van het merk van een ander in Google Ads?

Waarop moet je letten bij het gebruik van het merk van een ander in Google Ads?

Om de vindbaarheid en daarmee de bekendheid van je website te vergroten kun je gebruikmaken van Google Ads. Google Ads is een betaalde zoekmachineadvertentiedienst, waarmee je kan adverteren op een zoekresultatenpagina. Door je in te kopen op één of meerdere trefwoorden, verschijnt jouw advertentielink naar jouw website in een lijst met “gesponsorde links” wanneer een bezoeker van Google gebruik maakt van een door jou ingekocht trefwoord. Het is natuurlijk erg verleidelijk om niet alleen je eigen merk maar ook de merken van concurrerende partijen, met name merken die al enorme bekendheid genieten, te gebruiken in Google Ads. Immers, hoe meer de zoekterm wordt gebruikt, hoe vaker jouw advertentie te zien is. Maar mag een adverteerder zich inkopen op het merk van een ander? Of is dan al snel sprake van merkinbreuk?

Profiteren van de naamsbekendheid van je concurrent is toegestaan, tenzij…

Als hoofdregel geldt dat het gebruik van een merk van een concurrent als trefwoord in Google Ads is toegestaan. Toch mag je niet onbeperkt meeliften op het succes van je concurrent.

De merkhouder kan een concurrent verbieden om op basis van een trefwoord in Google Ads dat hetzelfde is als het merk, reclame te maken voor dezelfde producten of diensten, als het voor de internetgebruiker onduidelijk is van wie de producten of diensten afkomstig zijn. De internetgebruiker kan dan niet of moeilijk achterhalen of het om een advertentie gaat van de merkhouder, van een aan de merkhouder verbonden onderneming of juist van een concurrerende onderneming. Wordt zonder toestemming van de merkhouder reclame gemaakt voor dezelfde producten of diensten, waardoor verwarring ontstaat bij de internetgebruiker over de herkomst van de producten of diensten, dan is sprake van merkinbreuk.

Bekende merken genieten extra bescherming. De houder van een bekend merk kan het gebruik van zijn of haar bekende merk ook verbieden als door dat gebruik op een onrechtvaardige manier wordt meegelift op het succes en de bekendheid van het bekende merk of schade wordt toegebracht aan de reputatie van dat merk.

Het gebruik van een merk in Google Ads ter promotie van namaakartikelen levert altijd merkinbreuk op.

Wat kun je als merkhouder doen tegen merkinbreuk in Google Ads?

De merkhouder kan van de adverteerder naast een verbod op het gebruik van het merk in Google Ads ook schadevergoeding en winstafdracht vorderen.

Daarnaast kan de merkhouder een klacht indienen over het gebruik van het merk in Google Ads-advertenties, door een e-mail te sturen naar ads-trademark@google.com. Is de klacht gegrond, dan zal Google de illegale advertentie verwijderen. Google zelf kan in principe niet aangesproken worden wegens merkinbreuk, tenzij Google een actieve rol heeft gehad bij de selectie van de trefwoorden of geen stappen heeft ondernomen om de advertentie te verwijderen.

Waarop moet je letten bij het gebruik van het merk van een ander in Google Ads?

Tot op zekere hoogte mag worden geprofiteerd van de goodwill van het merk van een ander, maar dit is niet onbeperkt. Let daarom bij het gebruik van Google Ads op de volgende punten:

– Laat in de advertentie zien dat jij de verkoper bent van het product, door jouw eigen merk en handelsnaam duidelijk te vermelden;

– Zorg ervoor dat er geen verwarring kan ontstaan over een eventuele economisch band tussen jou, als adverteerder en de merkhouder;

– Noem het merk van de concurrent niet in de URL, beschrijving of titel van jouw advertentie;

Wordt jouw merk door de concurrent in Google Ads gebruikt of word jij ervan beticht inbreuk te maken op het merk van een ander? Wij helpen je graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.