Home > Blog > Waarom is het recht op dataportabiliteit belangrijk voor jou?

Waarom is het recht op dataportabiliteit belangrijk voor jou?

Eén van de grote zorgen omtrent het gebruik van online social media is de onmogelijkheid om je gegevens gemakkelijk te verkrijgen en te verplaatsen.

Omdat we zoveel tijd op bijvoorbeeld Facebook spenderen, zijn we minder snel geneigd om te wisselen naar een concurrerende service. Foto’s, vriendenlijsten, groepen en ingevulde persoonlijke gegevens zouden immers allemaal opnieuw moeten worden verzameld en dat kost tijd en moeite. Dit brengt een lock-in-effect teweeg dat niet goed is voor de concurrentie op de markt.

Door de overstap naar andere (lees: meer privacy respecterende) aanbieders zo moeilijk mogelijk te maken, kijken we minder kritisch naar de service die we nu gebruiken.

Dynamische klanten dankzij het nieuwe recht

Echter gaat de, vanaf 25 mei 2018 geldende, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hier mogelijk verandering in brengen. Deze verordening bevat een breed scala aan rechten en verplichtingen voor bedrijven en instellingen, waaronder het recht op dataportabiliteit. Dit recht geeft gebruikers van internetservices meer zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens. Ze verkrijgen namelijk enerzijds het recht om gegevens te downloaden en anderzijds het recht om gegevens naar een andere service te verhuizen.

De gegevens die beschikbaar moeten worden gesteld, zijn niet alleen gegevens die je bewust afgeeft. Bij bewust verstrekte gegevens valt te denken aan persoonsgegevens die ingevuld zijn op een Facebook-pagina, zoals leeftijd, adres of naam. Onder niet bewust verstrekte gegevens valt informatie die een bedrijf heeft verkregen door middel van het analyseren van een consument. Een voorbeeld hiervan is de data die een smartwatch verzamelt over hoeveel calorieën iemand verbrandt tijdens een rondje hardlopen.

Hoe worden de gegevens aangeleverd?

Het nieuwe recht verplicht organisaties om gegevens te verstrekken in een vorm die het voor de gebruiker makkelijk maakt die gegevens her te gebruiken en door te geven. De gegevens moeten daarom in een veelgebruikt en machine leesbaar formaat worden verstrekt. Er is echter geen specifiek formaat als standaard voorgeschreven. Het is aan alle partijen binnen een bepaalde sector om hier afspraken over te maken. Uit de praktijk zal nog maar moeten blijken hoe aan deze verplichtingen zal worden vormgegeven. Sociale media reuzen hebben er per slot van rekening alle baat bij dat gegevens zoveel mogelijk liggen verankerd.

Lastig voor kleinere bedrijven?

Voor kleinere bedrijven gaat het faciliteren van dit recht wellicht een probleem vormen. Het implementeren van een systeem wat dit recht voor consumenten beschikbaar moet maken, kan een prijzige onderneming zijn. Voor wie denkt er makkelijk onderuit te kunnen komen: het recht is al van toepassing als gegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker, of als sprake is van verwerking in het kader van een overeenkomst. Het moge duidelijke zijn, aan deze voorwaarden is al snel voldaan.

Gaat social media ‘hoppen’ op 25 mei 2018 al mogelijk zijn?

Het nieuwe recht op dataportabiliteit geeft de gebruiker in theorie in ieder geval meer zeggenschap over zijn eigen gegevens, maar een collectieve emigratie lijkt er op 25 mei 2018 nog niet in te zitten. Wij als gebruikers mogen gematigd enthousiast zijn, maar aan het toepassen van het recht in de praktijk zitten duidelijk nog wel enkele haken en ogen.