Home > Blog > Waar je op moet letten wanneer jij jouw merk of product een boost wilt geven door een influencer

Waar je op moet letten wanneer jij jouw merk of product een boost wilt geven door een influencer

Uit onderzoek is gebleken dat 20% van de online shoppers wel eens iets heeft gekocht op aanbeveling van een influencer. Als je ervoor kiest om een influencer in te zetten voor je marketing, wees er dan van bewust dat ook influencers zich aan de reclameregels van de Reclame Code Commissie[1] moeten houden. Daarnaast kan je als adverteerder ook zelf worden aangesproken als de influencer de regels overtreedt.

Wat zijn de gevolgen van het maken van onherkenbare reclame?

In de Reclame Code voor Media & Influencer Marketing staat dat de influencer uitdrukkelijk moet vermelden of het gaat om reclame en of de influencer hiervoor een vergoeding ontvangt. Als de influencer zich niet aan de regels van de Reclame Code houdt, kan er een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. Vindt de Commissie de reclame-uiting in strijd met de regels, dan volgt aan de adverteerder en/of influencer een aanbeveling om niet meer op deze manier reclame te maken. Wordt de aanbeveling niet opgevolgd, dan komt de adverteerder op een non-compliant-lijst te staan en wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan een boete opleggen. Bij grove overtreding of misleiding kan de Commissie er ook voor kiezen om een Alert uit te sturen om de misstand bekend te maken aan het grote publiek.

Dit wil je natuurlijk voorkomen!

Waar moet je nu bij het inzetten van een influencer op letten als adverteerder?

Het moet voor een consument duidelijk zijn dat het gaat om reclame en wie de adverteerder is. Als de influencer naast het product geen extra geld heeft ontvangen, dan hoeft de influencer alleen te zeggen of schrijven dat het product gekregen is. Heeft de influencer wel geld ontvangen, dan moet de influencer dit ook expliciet benoemen.

Hoe kan de influencer kenbaar maken dat het gaat om (betaalde) reclame?

– Via tekst in (de beschrijving) van de video of foto;
– Via een gesproken bericht in de video, bijvoorbeeld:

– “Bedankt [adverteerder] voor het toesturen van de producten”; of

– “Deze video bevat een betaalde samenwerking met [adverteerder]”;

– Via hashtags, bijvoorbeeld:

– #ad, #adv, #spon, #collab en #partner(ship);

– Via tekst in de beschrijving onder de foto/het bericht, bijvoorbeeld:

– “Mede mogelijk gemaakt door @[adverteerder]” of “Samenwerking met @[adverteerder]”.

 

Wij helpen je graag met vragen over adverteren via influencers!

 

[1] Zie hiervoor de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) te vinden op www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-social-media-rsm/. In de RSM worden per platform duidelijke aanbevelingen gedaan om de relatie tussen de influencer en de adverteerder duidelijk en eenvoudig herkenbaar te maken.