Home > Blog > Vijf tips voor uw softwarelicentieovereenkomst

Vijf tips voor uw softwarelicentieovereenkomst

Stel, u heeft een programma ontwikkeld en wilt deze op de markt brengen. Het is dan mogelijk om te werken met een licentieovereenkomst. U wilt anderen de mogelijkheid geven om uw programma te gebruiken, en er zelf iets aan verdienen. Wat moet u niet vergeten bij het opstellen van zo’n licentieovereenkomst? Hieronder vijf tips.

Omvang van de licentie

Geef aan welke rechten wel onder de licentie vallen en welke niet. Is de licentie exclusief, of kunnen anderen ook een licentie verkrijgen op het programma? Denk ook aan de duur van de licentie, het aantal gebruikers en het territorium waarop de licentie geldt. Ziet de licentie ook op toekomstige rechten? Neem bijvoorbeeld op of de licentienemer recht heeft op updates / upgrades, hosting, onderhoud en back-up. Moeten er ook installatiewerkzaamheden worden verricht?

Kosten

Wat zijn de fees die verbonden zijn aan de licentie? Dit kan een eenmalig bedrag zijn, of een bepaald bedrag per maand, kwartaal of jaar. De kosten kunnen per licentie hetzelfde zijn, of bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het aantal gebruikers. Eventueel kan bij niet-tijdige betaling de licentie automatisch worden opgeschort.

Garanties licentiegever

Het is gebruikelijk dat de licentiegever (u dus) bepaalde garanties afgeeft over de werking van het programma. Dit wordt vaak verder uitgewerkt in een zogeheten ‘Service Level Agreement’ (SLA). U kunt denken aan uw reactietijd richting de klant in geval van een error, of een garantie voor de bereikbaarheid van het programma. Check dit artikel voor tips m.b.t. het opstellen van een SLA. Neem ook op wanneer deze garantie niet van toepassing is, bijvoorbeeld als de voorgeschreven hardware niet wordt gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is belangrijk om vast te stellen wat de licentienemer wel, en wat hij niet mag doen met de software. Mag deze aangepast worden of worden doorverkocht aan derden? Mag de software openbaar gemaakt worden? Bepaal bijvoorbeeld ook of de licentienemer sub-licenties mag uitgeven of niet. Het kan daarnaast goed zijn om afspraken te maken over wie wat moet doen (en wie wat mag doen), mocht een derde partij inbreuk maken op de software.

Conclusie

Hierboven kreeg u vijf tips voor het opstellen van een licentieovereenkomst. Zoekt u nog een handige checklist? Kijk dan even op deze website.