Home > Blog > Verpanden van auteursrechten en merkrechten; kan dat?

Verpanden van auteursrechten en merkrechten; kan dat?

U kunt een pandrecht vestigen op een machine, op inventaris, op een vordering en op veel andere zaken en vermogensrechten. Maar wist u dat u ook een auteursrecht of merkrecht kunt verpanden?

Een pandrecht is een zekerheidsrecht en houdt in dat een schuldeiser die het pandrecht vestigt, voorrang krijgt op andere schuldeisers. Als er door de pandgever toch niet betaald wordt, kan de schuldeiser met een pandrecht het merkrecht of auteursrecht verkopen en het verschuldigde bedrag innen. Ook in faillissement! Zo heeft u met een pandrecht de zekerheid dat uw vordering ook echt wordt betaald.

Waar een pandrecht op gevestigd kan worden is bepaald in artikel 236 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het vestigen van een pandrecht is mogelijk op roerende zaken, op rechten aan toonder of order, en op het vruchtgebruik van die zaken of rechten. Maar een pandrecht kan ook gevestigd worden op ‘andere goederen’ en hier kunt u denken aan intellectuele eigendomsrechten. Een pandrecht kan echter alleen worden gevestigd op een goed als die overdraagbaar is. Een merkrecht is wat dat betreft een overdraagbaar goed. Een auteursrecht is dit maar deels. Auteursrechten bestaan namelijk voor een gedeelte ook uit persoonlijke rechten, waaronder bijvoorbeeld naamsvermelding. Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze rechten persoonsgebonden en kunnen deze (in principe) niet overgedragen worden – en daarmee dus niet worden verpand. Het meer ‘zakelijke’ gedeelte van auteursrechten (het alleenrecht op kopiëren bijvoorbeeld) is wel te verpanden.

Als rechthebbende van een auteursrecht of merkenrecht kunt u dus gebruik maken van uw intellectuele eigendomsrechten om een schuldeiser meer zekerheid te geven. Een merkrecht of auteursrecht kan bijvoorbeeld ook worden verpand aan een bank om de bank zekerheid te geven voor een lening.

Een pandrecht vestigen op een auteursrecht of merkrecht gebeurt vervolgens via een akte. Gaat het om een merk, dan moet voor derdenwerking de verpanding wel worden aangetekend in het merkenregister.