Home > Blog > Verlies van gegevens: wie is aansprakelijk?

Verlies van gegevens: wie is aansprakelijk?

Het zal u maar overkomen. Uw ICT-leverancier brengt een belangrijke update uit voor uw Cloud-omgeving, maar bij het installeren van deze update gaat het mis, waardoor u al uw gegevens verliest. De back-up die u dagelijks maakt, blijkt niet goed te zijn verlopen, waardoor ook deze gegevens niet bruikbaar zijn. Het overkwam een huisartsenpraktijk. Wie is nu aansprakelijk voor het verlies van deze data? De praktijk zelf, of de ICT-leverancier? Deze vraag stond centraal bij de rechtbank in Limburg.

ICT-leverancier
De ICT-leverancier is van mening dat het de eigen schuld is van de huisartsenpraktijk. De praktijk was zelf verantwoordelijk voor het maken van een dagelijkse back-up, dus het feit dat de gegevens niet meer toegankelijk zijn, is niet aan de ICT-leverancier te wijten. Bovendien is voorafgaand aan het installeren van de back-up aan de huisartsenpraktijk verteld dat zij voor een recente back-up moest zorgen. Ook in het contract met de huisartsenpraktijk is uitdrukkelijk opgenomen, dat de ICT-leverancier niet verantwoordelijk is voor het verliezen van gegevens.

Oordeel rechter
Wat vindt de rechter? De rechter oordeelt dat het niet de taak van de ICT-leverancier was om te controleren of er daadwerkelijk dagelijks bruikbare back-ups werden gemaakt. Toch betekent dit niet dat de ICT-leverancier geen verwijt kan worden gemaakt. Het was namelijk wel bekend bij de ICT-leverancier hoe belangrijk de gegevens waren voor de huisartsenpraktijk. Een ICT-leverancier weet dat updates niet altijd goed verlopen, maar heeft de huisartsenpraktijk niets laten weten over deze risico’s. De ICT-leverancier mocht er daarom niet zomaar van uitgaan dat de back-up bruikbaar was. De leverancier had moeten controleren of de back-up bruikbaar was, of had zelf een back-up van het systeem moeten maken. Dit heeft de ICT-leverancier allebei niet gedaan en daarom kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van de gegevens.

Conclusie
Ook al heeft de ICT-leverancier in de overeenkomst opgenomen dat hij niet aansprakelijk is voor het verlies van gegevens, dan betekent dit niet dat de ICT-leverancier niets hoeft te doen. Als de kans bestaat dat uw gegevens verloren kunnen gaan bij een bepaalde update of handeling, dan moet de ICT-leverancier controleren of uw back-up volstaat, of zelf voor de zekerheid een back-up maken.