Home > Blog > Is uw merk binnenkort nog wel geldig? De grootste veranderingen in het EU-merkenrecht

Is uw merk binnenkort nog wel geldig? De grootste veranderingen in het EU-merkenrecht

Binnenkort wordt het Europees merkenrecht ingrijpend veranderd. Per 23 maart wijzigt de huidige Merkenverordening[1] en is een nieuwe Merkenrichtlijn[2] van kracht. Deze hervorming (de zgn. “Trademark Reform Package”) kan vergaande gevolgen hebben voor uw merkinschrijving, én voor nieuw in te schrijven merken. In dit artikel zetten wij de drie grootste veranderingen en de gevolgen daarvan uiteen.

1) Gewijzigde tarieven
Met de hervorming worden de tarieven voor het inschrijven van een Uniemerk (voorheen: Gemeenschapsmerk) gewijzigd. Voorheen was het mogelijk om een merk in drie klassen te registeren en maar één bedrag te betalen. Na 23 maart 2016 moet er echter per klasse worden betaald. Wel is het zo dat die bedragen natuurlijk lager zijn dan het ‘3-voor-1’ bedrag op dit moment. Wilt u binnenkort een merk aanvragen?  Doe dit dan vóór 23 maart a.s. als u in drie of meer klassen wilt registreren. Heeft u genoeg aan één klasse, dan kunt u beter wachten tot hierna.

2) Geuren en klanken registreren makkelijker
Vanaf oktober 2017 is het ook mogelijk om niet-zichtbare tekens te registreren. Dit betekent dat vanaf dan ook geuren en klanken (gemakkelijker) geregistreerd kunnen worden als merk. Vanwege de aard hiervan is het wel van belang dat deze op precieze en duidelijke wijze kunnen worden omschreven.

3) Waren en diensten moeten duidelijk zijn!
Naar wat al is beslist in het IP Translator-arrest van het Europese Hof in juni 2012, moeten de waren en diensten waar een merk op ziet vanaf maart duidelijk en nauwkeurig worden beschreven.

Een merk dient altijd aangevraagd te worden voor de diensten en waren waarvoor het gebruikt gaat worden. Om dit gemakkelijker te maken zijn deze ondergebracht in klassen (zoals ‘muziekinstrumenten’ of ‘vuurwapens’). Voorheen werd aangenomen dat zo’n (brede) titel alle relevante producten in die klasse wel besloeg. Een merk aangevraagd voor een dergelijke titel bestreek dus potentieel een flink aantal producten of diensten.

Sinds het IP Translator-arrest is echter de letterlijke betekenis van de klassetitels leidend, en dat kan de dekking van merken ingeschreven voor zo’n brede klassetitel dus beperken. Grensgevallen vallen hier niet meer onder. Zo zal een merk geregistreerd voor ‘muziekinstrumenten’ niet (meer) ook ‘drumstokken’ omvatten (klik hier voor meer voorbeelden).

Merkhouders met een merkinschrijving van vóór het IP Translator-arrest (22 juni 2012) wisten dit ten tijde van hun inschrijving natuurlijk niet, terwijl hun merk nu wel wordt beperkt. Zij krijgen dan ook de kans om de beschermingsomvang van hun merk veilig te stellen, en wel tot 23 september 2016. Daarvoor moet een verklaring worden ingediend bij het merkenbureau, waarin wordt vermeld dat het ten tijde van de inschrijving de bedoeling was ook die grensgevallen (de ‘drumstokken’) op te nemen. Als de verklaring tijdig wordt ingediend, wordt voorkomen dat die grensgevallen niet meer onder het beschermingsbereik van het merk vallen.

Bent u EU-merkhouder? Dan is het raadzaam om na te gaan:

  • Of uw merk vóór 22 juni 2012 is aangevraagd;
  • Of er bij uw merkaanvraag gebruik is gemaakt van een klassetitel als omschrijving; en
  • Of alle gewenste waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd (letterlijk!) worden gedekt door deze klassetitel.

Twijfelt u of uw merkaanvraag helemaal overeind blijft na 23 september 2016? Of heeft u andere vragen over de hervormingen in het merkenrecht? Neem dan gerust contact met ons op.


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1453742171589&uri=CELEX:32015R2424

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1453742218856&uri=CELEX:32015L2436