Home > Blog > Strepen zijn in de mode: wel of geen strepen gebruiken voor uw kledingmerk?

Strepen zijn in de mode: wel of geen strepen gebruiken voor uw kledingmerk?

Het afgelopen jaar zijn er aardig wat uitspraken geweest over het gebruik van strepen als merk van sportkleding. Een kort overzicht.

Allereerst de zaak van het merk K-Swiss, die het beeldmerk hiernaast wilde registreren (5 parallelle strepen te plaatsen op de zijkant van een sportschoen). K-Swiss hield vol dat deze 5 strepen onderscheidend genoeg zijn, maar een derde vond dat dit helemaal niet als merkaanduiding kon dienen. Het Europees merkenbureau was het hiermee eens en verklaarde het merk nietig. Onlangs, op 4 december 2015, is dit standpunt uiteindelijk ook door de Europese rechter bevestigd. In deze zaak van K-Swiss tegen het Europees merkenbureau, oordeelde de rechter dat 5 strepen op sportschoenen niet meer zijn dan een ‘onbeduidende verfraaiing’. Het was dus niet onderscheidend genoeg voor een merk. De rechter stelde het merkenbureau in het gelijk wat betreft de oordeel om het beeldmerk met de 5 strepen op een schoen nietig te verklaren.

Zeer recent, op 15 december 2015, werd nogmaals duidelijk dat strepen op sportkleding wellicht niet zo gemakkelijk onderscheidend genoeg zijn. In deze zaak vond de Europese rechter dat de weigering van de inschrijving van een merk met 2 parallelle strepen op een broek terecht was, omdat dit ontwerp te eenvoudig is en zich dus niet voldoende onderscheidt van andere merken. Het gaat meer om een decoratief element dan een merkaanduiding. Dezelfde partij probeerde ook een merk aan te vragen met dezelfde 2 strepen maar dan op een shirt: hier oordeelde de rechter gelijk over.

Is het een slecht idee om uw kledingmerk af te laten hangen van een paar strepen? Registratie lijkt immers lastig. Toch zijn strepen geen complete no-go wat sportmerken betreft. Zo kon adidas laatst wel een geslaagd beroep doen op haar drie-strepenmerk voor sportkleding. Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 1 december 2015 uitspraak in een (langlopende) zaak tussen kledinggigant H&M en adidas. H&M maakte gebruik van sportkleding met daarop 2 parallelle strepen. Volgens de rechter was dit een inbreuk op het drie-strepenmerk van adidas. Wel een belangrijk verschil met de voorgaande zaken: het drie-strepenbeeldmerk van adidas is natuurlijk zeer bekend op de markt. Adidas kon zich met dat extra onderscheidend vermogen wél beroepen op haar merk. Niet iedereen bezit natuurlijk een merk met zo’n grote bekendheid – en dus de mogelijkheid om een ‘strepen-merk’ in te schrijven.

Twijfelt u of uw merk kan worden ingeschreven (of misschien vatbaar is voor vernietiging)? Bel gerust.

[1] www.IE-forum.nl: Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, IEF 15491 (H&M tegen adidas)