Home > Blog > Patent op rubberen klompen ongeldig?

Patent op rubberen klompen ongeldig?

De Crocs zijn inmiddels een bekend fenomeen in de schoenenwereld: rubberen klompen in felle kleuren met gaatjes aan de bovenkant. Op deze klomp heeft Crocs een Amerikaans patent. Het Amerikaanse kantoor dat toeziet op het toewijzen van patenten en merken heeft nu een, voor Crocs vervelende uitspraak gedaan: Het patent op de klomp is niet geldig!

Patenten
Een patent, in Nederland ook wel octrooi genoemd, is een exclusief gebruiksrecht op een bepaalde uitvinding of een bepaald product dat je krijgt in ruil voor het delen van je kennis over de uitvinding of techniek. Er worden grofweg vier eisen gesteld aan een patent. Deze eisen verschillen enigszins tussen Europese en Amerikaanse patenten:

  • Het onderwerp moet patenteerbaar zijn (wiskundige methoden zijn bijvoorbeeld niet patenteerbaar);
  • Het patent moet nieuw zijn;
  • Het patent moet niet voor de hand liggen (VS), moet inventief zijn (EU);
  • Het moet bruikbaar zijn (VS), industrieel toepasbaar zijn (EU).

Een patent is twintig jaar geldig. Door middel van het uitgeven van licenties door de patenthouders kunnen anderen ook gebruik maken van de uitvinding. Na die twintig jaar mag iedereen gebruik maken van het patent.

Crocs’ patent
Het patent van Crocs werd in maart 2006 toegewezen. Hierna startte Crocs allerlei procedures tegen aanbieders van soortgelijke rubberen klompen, omdat zij het patent van Crocs zouden gebruiken zonder hier toestemming voor te hebben.

USA Dawgs was één van de bedrijven waartegen Crocs optrad. Dawgs betwistte echter dat het patent van Crocs geldig was, omdat het niet ‘nieuw’ zou zijn. Het Amerikaanse kantoor voor patenten en merken was het met Dawgs eens.

In mei 2004 had Crocs haar patent aanvraag ingediend, maar al in 2002 was een gelijksoortig ontwerp verschenen. Om deze reden voldeed het patent niet aan het nieuwheidsvereiste en was het ongeldig. Dit betekent dat Crocs niet langer een exclusief gebruiksrecht heeft op de rubberen klomp en andere bedrijven dus vrij zijn om soortgelijke klompen te produceren.

Dit is overigens al de derde keer dat het patent ongeldig wordt verklaard, maar het lijkt erop dat Crocs ook tegen deze uitspraak in beroep zal gaan.