Home > Blog > PAS OP: wie twee strepen in zijn merk gebruikt, riskeert de toorn van adidas

PAS OP: wie twee strepen in zijn merk gebruikt, riskeert de toorn van adidas

De iconische drie strepen

Kleding van de Duitse sportartikelenfabrikant adidas herkent iedereen aan de drie iconische strepen. Het merk is wereldwijd razend populair, er wordt veel geld uitgegeven door adidas aan de marketing van haar merk en een strikte handhaving van dit merk is dan ook een must. Het Belgische bedrijf Shoe Branding probeerde een merk met twee strepen te registreren voor schoenen, maar deze merkaanvraag werd in eerste instantie, na bezwaren hiertegen van adidas, geweigerd door het Europese merkenbureau en vervolgens ook door het Europese Hof van Justitie. De strepen lijken te veel op het strepenmerk van adidas. Hierdoor zou verwarringsgevaar kunnen ontstaan en zou Shoe Branding mee kunnen liften op het succes van het Duitse merk.

1.png

Dezelfde tekens?

Door de mate van overeenstemming tussen het twee-strepenteken van Shoe Branding en het drie-strepenmerk van adidas, de identieke producten (te weten schoenen) waar het merk op gebruikt werd en de bekendheid van het merk van adidas, bestaat er een grote kans dat het publiek denkt dat er een link tussen de merken bestaat. Vermeldenswaardig is nog wel dat de strepen van Shoeby van linksonder naar rechtsboven gingen en bij adidas de linkerkant op staan. Dit maakte het oordeel van de twee instanties niet anders, zij waren van mening dat de merken overeenstemmend zijn. Het merkenrecht dient er immers toe om een de merkhouder in staat te stellen zijn monopolie op zijn merk te behouden. Een merkhouder kan zich daarom verzetten tegen iedereen die zijn merk, of een daarop gelijkend merk gebruikt, zonder toestemming van de merkhouder.

Adidas staat op zijn strepen

Het bedrijf heeft al vaker in de clinch gelegen met bedrijven die een strepenmerk probeerde te registreren of strepen hebben verwerkt op hun kleding. Zo won adidas recentelijk een twintig jaar durende zaak van H&M over het gebruik van twee strepen op sportkleding. De rechtbank was ook in deze zaak van mening dat er door het gebruik van twee strepen verwarring bij het publiek kon ontstaan. Mensen zouden kunnen denken dat de kleding met twee strepen afkomstig was van adidas (directe verwarring) of dat H&M een band had met adidas (indirecte verwarring). Zelfs Tesla, met het logo voor de nieuwe Model ≡ (3), en FC Barcelona, met een merkregistratie van haar blauw met rood gestreepte tenue, waren niet veilig voor adidas.

Verwatering voorkomen

Adidas mag dan wel opereren in de wereld van de sport, maar zodra het op haar merken aankomt speelt zij geen spelletjes. Het bedrijf steekt miljoenen in de marketing van haar merken en wil terecht verhinderen dat haar merken verwateren. De vraag hoe ver Adidas hierin mag gaan blijft onbeantwoord. Adidas gaat achter iedereen aan die parallelle strepen op zijn kleding aanbrengt, ongeacht of het er nu twee, drie of vier zijn. Kledingfabrikanten die van plan zijn strepen te gaan verwerken in hun producten zijn dus gewaarschuwd.