Home > Blog > Originaliteit KAISR is gebakken lucht

Originaliteit KAISR is gebakken lucht

KAISR en LAMZAC Hangout
De KAISR-ligzak: een handzaam pakket dat makkelijk is uit te vouwen en door middel van handmatig luchtscheppen binnen een paar seconden kan worden gevuld. In een handomdraai ontstaat een langwerpig zacht ligkussen dat aan het voeteneinde afgesloten wordt, zodat geen lucht kan ontsnappen. Voor het uitwerken van dit idee startte Massive Air een geldwervingsactie onder de noemer ‘KAISR ORIGINAL’. Om het streefbedrag (€ 18.500,-) te bereiken was maar één uur nodig.[1] Al snel werd de KAISR ligzak dan ook zeer populair.[2] Eind mei dit jaar zou het product worden geleverd.

Het succesverhaal bleek echter van korte duur, want er was al een soortgelijk product genaamd de ‘Lamzac Hangout’ (ontworpen door Marijn Oomen). Al in 2010 behaalde Oomen met een prototype van de Lamzac de finale van het  tv-programma ‘Het beste idee van Nederland’. Zijn model werd begin 2015 geregistreerd als gemeenschapsmodel. Opvallend is dat vervolgens de Lamzac medio/eind 2015 door een vennoot van Massive Air zelf is besteld.

Gewijzigd model KAISR
De gelijkenissen tussen de KAISR en Lamzac waren Oomen intussen niet onopgemerkt gebleven. Nadat Oomen Massive Air sommeerde om het aanbod van de KAISR ligzak te staken werd het model van de KAISR aangepast. Deze aanpassing mocht echter niet baten: Oomen vond alsnog dat sprake was van inbreuk op zijn gemeenschapsmodel en spande een kort geding aan. De voorzieningenrechter deed op 13 mei 2016 uitspraak.[3]

Uitspraak voorzieningenrechter
Tijdens haar verweer in de procedure beargumenteerde Massive Air dat de uiterlijke kenmerken van de Lamzac niet door een gemeenschapsmodelrecht kunnen worden beschermd, omdat de vormgeving uitsluitend is bepaald door de technische functie. Zo moet de ligzak onder meer lang genoeg zijn om op te kunnen liggen, moet deze makkelijk gevuld en geledigd kunnen worden en moet het vulsel comfortabel liggen mogelijk maken. De combinatie van alle technische vereisten, zo zegt Massive Air, dwingt de ontwerper ertoe bij een ontwerp van de Lamzac of de KAISR uit te komen. In de optiek van Massive Air wijken zij (nu) voldoende af.

Het is inderdaad zo dat de vorm van een modelrecht niet door de technische functie mag worden bepaald (daarvoor bestaat het octrooirecht), maar verder is de rechter het niet met Massive Air eens. De rechter vindt onder andere dat binnen zekere grenzen gevarieerd kan worden en dat de ontwerper wél voldoende ontwerpvrijheid heeft voor de vormgeving. Daarnaast zijn de punten waar beide zakken afwijken onvoldoende om een andere algemene indruk te wekken. Gezien de Lamzac de eerste ligzak is die gevuld wordt door middel van ‘luchtscheppen’ en bekend is bij de geïnformeerde gebruiker, wekt de KAISR geen andere algemene indruk dan de Lamzac. Er is sprake van modelrechtinbreuk.

Het gevorderde verbod om de KAISR-ligzak te verhandelen wordt dan ook toegewezen. Massive Air wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten ten bedrage van € 33.225,28. Het is ons niet duidelijk wat er gebeurt met de (vele) al betaalde orders vanuit de geldwervingscampagne…

Foto: www.bever.nl