Home > Blog > Opsporing illegale downloaders dichterbij?

Opsporing illegale downloaders dichterbij?

In Duitsland is het al een tijdje vaste praktijk om illegale downloaders op te sporen en te beboeten. In Nederland richtte stichting BREIN zich tot nu toe vooral op het vinden van illegale uploaders. Daar komt nu een partij bij: de Nederlandse filmdistributeur Dutch FilmWorks heeft een plan ingediend om ook illegale downloaders op te kunnen sporen.

Achtergrond
Films zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dus niet zomaar zonder toestemming van de maker op internet geplaatst en gedeeld worden. Hoewel de Tweede Kamer al eerder heeft toegezegd dat rechthebbenden illegale downloaders zelf mogen aanspreken, was dit tot nu toe vrijwel onmogelijk omdat Internet Service Providers (als Ziggo, KPN) hier niet aan mee wilden werken.

De films worden vaak gedownload via een Torrent-netwerk. Een nieuwe downloader zoekt op een bepaalde website het downloadbestand van de film op. Dit bestand bevat niet de film zelf, maar verwijst naar computers van andere downloaders waarop het bestand beschikbaar is. Als je het bestand downloadt, wordt je vaak ook automatisch een aanbieder van een stukje van de film, een zogenaamde ‘seeder’. Hoe meer seeders er zijn, hoe sneller de film gedownload kan worden.

De IP-adressen van deze seeders zijn zichtbaar voor de volgende downloader. Dutch FilmWorks kan deze IP-adressen dus redelijk eenvoudig verzamelen, maar met een verzameling van de IP-adressen op zich kan de filmdistributeur niet zoveel. Alleen de Service Providers weten namelijk welk IP-adres is gekoppeld aan een bepaald persoon. Bovendien wordt het verzamelen van IP-adressen gezien als een privacy schending, omdat met behulp van deze IP-adressen een individu geïdentificeerd kan worden. Zolang de Service Providers (of de rechter) de filmdistributeurs niet willen helpen, komen ze dus geen stap verder.

Voorstel
Om het verzamelen van de IP-adressen en het identificeren van individuen te rechtvaardigen, heeft Dutch FilmWorks een protocol opgesteld waarmee ze beoogt de persoonsgegevens van de illegale downloaders te verkrijgen. Hoewel Dutch FilmWorks begrijpt dat het verzamelen van de persoonsgegevens inbreuk maakt op het recht op gegevensbescherming, is zij ook van mening dat dit een risico is dat illegale downloaders accepteren. Als je ervoor kiest om op illegale wijze een film te kijken, dan moet je ook kunnen verwachten dat je gegevens verzameld worden, aldus Dutch FilmWorks.

Dutch FilmWorks heeft het volgende stappenplan opgesteld om de persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Verzamelen van IP-adressen van de ‘seeders’, waarbij o.a. de naam van de film, het tijdstip en de duur van uitwisseling worden opgeslagen;
 2. Opvragen van NAW-gegevens bij de Internet Service Providers, eventueel via de rechter;
 3. Informeren en aanspreken van de illegale downloaders, waarbij de volgende ‘sancties’ opgelegd kunnen worden:
  1. Downloader sommeren om het delen van het gedownloade bestand te stoppen;
  2. Downloader een schikkingsvoorstel sturen waarin een kostenvergoeding wordt geëist;
  3. Downloader dagvaarden waarbij een verbod wordt gevorderd;
  4. Downloader dagvaarden waarbij een verbod, een kostenvergoeding én schadevergoeding wordt gevorderd.

Tot slot
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het ontwerp van dit protocol goedgekeurd. Tot 25 augustus 2017 kan hiertegen bezwaar ingediend worden. Mocht het protocol gaan gelden, dan betekent dit dat het identificeren van illegale downloaders vanuit privacy oogpunt is toegestaan. Dit wil niet direct zeggen dat er een eind zal komen aan het ongestraft downloaden van illegale films: het is nog maar de vraag of de Service Providers en rechter mee zullen werken aan het verstrekken van de persoonsgegevens.