Home > Blog > Ongewenste video op Youtube: portretrecht of Wet bescherming Persoonsgegevens?

Ongewenste video op Youtube: portretrecht of Wet bescherming Persoonsgegevens?

Stel, er staat een video waar u in voor komt op YouTube en u wilt deze graag verwijderd zien. Echter, ten tijde van het maken van de opnames van de video, heeft u wel toestemming gegeven voor publicatie. In hoeverre heeft u dan nog controle over wat er met de video gebeurt? Deze vraag werd beantwoord in een recente uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam.

Wat was er aan de hand?
Rapper “Apnormaal” heeft in de periode van 2010 tot 2012 deelgenomen aan rapbattles. Vier van deze battles staan nog op YouTube en zijn gezamenlijk 1.332.161 keer bekeken. Apnormaal staat vanwege zijn geloof en werk niet meer achter de door hem gebruikte teksten in deze video’s en vraagt om verwijdering op grond van zijn portretrecht en Wet bescherming Persoonsgegevens. De uploader van de video’s voert aan dat hij een gerechtvaardigd belang heeft, namelijk om de door hem gemaakte kosten voor het produceren van de video’s terug te verdienen. Bovendien is er toestemming gegeven!

Oordeel rechter
Volgens de rechtbank blijkt uit het gedrag van Apnormaal in de video’s dat hij inderdaad toestemming heeft gegeven voor de opnames en de publicatie daarvan. Daardoor heeft hij afstand gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen publicatie. Zo stelt Apnormaal zich in de camera voor en nam Apnormaal deel aan de opnames om zo zijn naamsbekendheid te vergroten. Doordat toestemming van Apnormaal wordt aangenomen, voor zowel de opname als de publicatie, faalt het beroep op het portretrecht en Wet bescherming persoonsgegevens. Dat hij hier nu anders over denkt, maakt daarin geen verschil.

Opvallend is dat geen beroep lijkt te zijn gedaan op het intrekken van de toestemming. Of de uploader nu nog steeds persoonsgegevens verwerkt (en niet YouTube) is de vraag, maar mogelijk was dat beroep succesvoller geweest. En wellicht loont een beroep op de nog in te treden “recht om vergeten te worden”.