Home > Blog > Het nieuwe auteursrecht; een overwinning voor artiesten, maar een verlies voor YouTube-achtige platforms

Het nieuwe auteursrecht; een overwinning voor artiesten, maar een verlies voor YouTube-achtige platforms

De huidige auteursrechtregelgeving is ouderwets, niet gebaseerd op het digitale tijdperk. Te makkelijk worden liedjes, filmpjes, teksten van artiesten geüpload of gebruikt in een liedje of filmpje en dan geüpload, zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd.

Artiesten worden hierdoor benadeeld. Voor het gebruik van het materiaal krijgt de artiest niet betaald, toch wordt er vrolijk gebruik gemaakt van het materiaal, wat vaak leidt tot auteursrechtschending.

Daar moet verandering in komen, aanpassingen zijn nodig voor online auteursrechten. Het Europees Parlement heeft onlangs ingestemd met aanpassingen van het auteursrecht. De voorgenomen aanpassingen kunnen grote effecten teweegbrengen voor platforms zoals YouTube, Facebook en Google. Nu zijn er meer aanpassingen voorgesteld, maar er zijn twee aanpassingen die mogelijk veel impact gaan hebben.

Uploadfilter

Platforms, zoals YouTube, Facebook en Google moeten een zogenaamde uploadfilter installeren. Dit houdt in dat de platforms moeten gaan controleren of een upload (een liedje, filmpje, etc.) het auteursrecht schendt. Maar platforms moeten er ook voor zorgen dat uploads die niet door het auteursrecht worden geschonden, niet worden gefilterd. En als dat wel gebeurt, moet er een plek zijn waar daarover een klacht kan worden ingediend. Met deze aanpassingen wordt de positie van de auteursrechthebbende (de artiest, auteur, etc.) beter beschermd.

Eerlijke betaling artiesten

Buiten de uploadfilter of voor het geval een uploadfilter niet wordt gehanteerd, moeten artiesten eerlijk worden betaald voor het gebruik van hun werk. Dit houdt ook in dat er een aanvullende vergoeding dient te worden betaald als de vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten voor het platform. Dit alles ter compensatie van de schending van het auteursrecht.

De aangenomen aanpassingen zijn een overwinning voor de vele artiesten die al jaren strijden voor auteursrechtregelgeving aangepast op de digitale samenleving.

Maar de aangenomen aanpassingen vormen ook een risico. Het risico bestaat dat uitzonderingen op het auteursrecht, zoals satire, parodieën en citaten ook worden gefilterd door het uploadfilter, wat een beperking van de vrijheid van meningsuiting kan opleveren. Daarnaast zouden de aanpassingen niet gelden voor “kleine” platforms, maar wat “kleine” platforms dan zijn, wordt niet gedefinieerd.

Het is in ieder geval duidelijk dat de meningen over de aanpassingen van het auteursrecht zijn verdeeld. Gelukkig duurt het waarschijnlijk nog een paar jaar voordat de aangepaste regels echt wet zijn in Nederland, maar weet, verandering zit er aan te komen!