Home > Blog > Must do’s voor jouw intellectuele eigendommen bij een bedrijfsovername

Must do’s voor jouw intellectuele eigendommen bij een bedrijfsovername

Merken, handelsnamen, modellen, auteursrechten, octrooien oftewel intellectuele eigendommen vormen belangrijke delen van de waarde van een onderneming. Wat nou als blijkt dat deze intellectuele eigendommen bij de overdracht van een onderneming niet mee zijn overgegaan?

Het komt vaak voor dat bij een bedrijfsovername de overdracht van het intellectueel eigendom niet of niet goed is geregeld. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De intellectuele eigendommen zijn bij de overdrager gebleven en de koper staat met lege handen. Hij kan dan bijvoorbeeld niet optreden tegen inbreukmakers.

Wat moet je doen om de overdracht van jouw intellectuele eigendommen wel goed te regelen bij een bedrijfsovername?

1. Doe grondig onderzoek (due diligence). Het is belangrijk om vóór de overdracht een analyse te maken van de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming. Vragen, zoals: welke intellectuele eigendommen zijn er, wat zijn belangrijke merken, modellen, auteursrechten voor de onderneming, rusten daar intellectuele eigendomsrechten op, wie is de eigenaar van die rechten en wat is de waarde van deze rechten moeten worden beantwoord. Een goed begin is het halve werk.

2. Bepaal welke intellectuele eigendomsrechten precies moeten worden overgedragen. Intellectuele eigendommen moeten nauwkeurig worden beschreven in een schriftelijke overdrachtsakte, zodat ook derden later kunnen nagaan wat er precies is overgedragen. Vaak gaat het hier fout, omdat de rechten te algemeen en niet specifiek worden omschreven.

3. In sommige gevallen overdracht inschrijven in registers. Voor merken, modellen en octrooien geldt dat de overdracht in de betreffende registers moet worden ingeschreven, zodat de overdracht rechtsgeldig is.

Een juiste overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan zeer belangrijk zijn. Mocht je willen weten of jouw intellectuele eigendommen rechtsgeldig zijn overgedragen of zijn er plannen voor een bedrijfsoverdracht, wij helpen je met de antwoorden op al jouw vragen!