Home > Blog > Wat je moet doen om verlies van jouw merkrecht te voorkomen bij een faillissement

Wat je moet doen om verlies van jouw merkrecht te voorkomen bij een faillissement

Wat kan er gebeuren met jouw intellectuele eigendomsrechten bij een faillissement?

Door de coronacrisis verkeren veel bedrijven in zwaar weer en dreigen sommige zelfs failliet te gaan. Niet alleen het virus is oorzaak van de zorgwekkende financiële situaties bij ondernemingen. Over de jaren voorafgaand aan deze crisis is een trend te zien van toenemende faillissementen bij (grote) bedrijven.

Aangezien intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) een belangrijk deel uitmaken van een onderneming, kan een faillissement ook zeer nadelige gevolgen met zich meebrengen voor de IE-rechten van het bedrijf. Bij een faillissement zal een curator zo veel mogelijk assets van een onderneming willen verkopen aan derden, om op deze manier zo veel mogelijk schulden te kunnen aflossen. Wanneer IE-rechten binnen de boedel van de failliete onderneming vallen, zal de curator mogelijk ook proberen deze rechten te verkopen. Dit zorgt voor problemen:

  • wanneer je een doorstart wilt maken met deze IE-rechten en
  • omdat hierdoor aan concurrenten ook de mogelijkheid wordt geboden om mee te bieden in het biedingsproces.

Zeer onwenselijk natuurlijk!

Welke stappen kun je nu nemen om jouw intellectuele eigendom te beschermen?

  1. Breng de IE-rechten onder in een holding B.V.

Een holding neemt vaak geen deel aan het economisch verkeer, waardoor de kans op een faillissement veel kleiner is. Door de IE-rechten onder te brengen in de holding, voorkom je dat deze worden betrokken bij een eventueel faillissement van de werkmaatschappij. Wanneer vervolgens een licentieovereenkomst wordt gesloten tussen de holding en de werkmaatschappij, kan deze laatste de IE-rechten gebruiken. Zo kan de werkmaatschappij de handelsnaam voeren, producten verkopen of diensten verlenen onder het merk. Een dergelijke structuur kan worden opgezet vanaf het moment van de oprichting, maar het is ook mogelijk om deze pas na enkele jaren door te voeren.

Bij het verlenen van de licentie moeten afspraken worden gemaakt over onder andere de duur van de overeenkomst. Door af te spreken dat de licentie eindigt bij faillissement van de werkmaatschappij, wordt voorkomen dat de IE-rechten door dit faillissement worden geraakt en kunnen worden doorverkocht aan anderen. Ook is het hierdoor relatief eenvoudig voor de holding om een nieuwe licentie te verstrekken aan een nieuwe werkmaatschappij.

  1. Zorg dat je op tijd actie onderneemt

Als pas actie wordt ondernomen op het moment dat de onderneming failliet dreigt te gaan, kan dit soms te laat zijn. Wanneer IE-rechten vlak voor het faillissement worden overgedragen om deze veilig te stellen, kan deze overdracht namelijk worden tegengehouden door een curator. Voorwaarde hiervoor is dat schuldeisers door de overdracht worden benadeeld. Het is daarom belangrijk om te anticiperen op zo’n situatie en goed na te denken over het onderbrengen en structureren van IE-rechten binnen jouw organisatie.

Heb je hulp nodig bij het onderbrengen van IE-rechten of het opstellen van de licentieovereenkomsten die hierbij komen kijken? Neem dan gerust contact met ons op via info@bright-advocaten.nl.