Home > Blog > Modebranche: zorgen uiten over kortingsbeleid concurrent en het maken van prijsafspraken

Modebranche: zorgen uiten over kortingsbeleid concurrent en het maken van prijsafspraken

Zowel online als offline wordt in de modebranche veel gebruik gemaakt van kortingsacties. Het is veelal een strategie om als eerste te zijn met hoge kortingen. Concurrenten houden elkaar goed in de gaten en starten, na een vroegtijdige kortingsactie van een andere retailer, zelf (en soms gezamenlijk)  ook zo snel mogelijk een actie.  Dit artikel gaat over het vroegtijdig doorvoeren van kortingsacties en het uiten van zorgen hierover bij de leveranciers.

Recentelijk is namelijk een uitspraak gepubliceerd over de vraag of retailers hun zorgen mogen uiten bij leveranciers over het prijsbeleid van concurrenten of dat dit kan worden bestempeld als een handeling strijdig met het mededingingsrecht. Daarnaast stond de vraag centraal of het gelijktijdig doorvoeren van vergelijkbare kortingsacties door verschillende retailers in strijd is met het mededingingsrecht. [1]

Kleertjes.com

Kleertjes.com mailde (via een affiliate bureau) haar vaste klanten in juli dat zij 10 euro korting zouden ontvangen op de najaarscollectie van bekende kinderkledingmerken. Het is echter niet de bedoeling dat een retailer tegen de afspraken met de leverancier in een vroegtijdige kortingsactie start. Daardoor stuurde een groep retailers (Winkeliers United) in de kindermode een e-mail naar een groot aantal leveranciers. Winkeliers United voelden zich door deze actie namelijk bijna gedwongen om ook kortingen te geven op diezelfde bekende merken en daardoor tegen de afspraken met de leveranciers is te handelen.

Eind september mailde Kleertjes haar vaste klanten weer over een weekendactie: 10 euro korting ontvangen op de najaarscollectie van bekende kinderkledingmerken. Die maandag erna heeft een leverancier haar overeenkomst met Kleertjes opgezegd. Kort daarna kwam Kleertjes erachter dat Winkeliers United de leveranciers had ingelicht over haar vroegtijdige kortingsactie.

Kleertjes was hier niet erg blij mee en zette haar advocaten in om Winkeliers United te sommeren de onrechtmatige uitingen te staken en een rectificatie van de e-mail te sturen naar de leveranciers.

Een aantal van de retailers van Winkeliers United reageerde door een weekenddeal te starten waarbij klanten 25% korting zouden ontvangen op de bekende kinderkledingmerken die Kleertjes ook aanbood. Kleertjes vond dat deze retailers door de acties in strijd handelden met het mededingingsrecht en stapte naar de rechter.  Kleertjes stelde dat de retailers de leveranciers onder druk zetten om sancties op te leggen vanwege de vroegtijdige uitverkoopsignalen van Kleertjes. Dit zouden zij doen door onder andere zelf gelijktijdig, vergelijkbare kortingsacties op dezelfde merken door te voeren.

Zorgen uiten bij leveranciers

Een van de vragen die voor de rechter lag, was of de retailers in strijd handelden met het mededingingsrecht door het onder druk zetten van de leveranciers middels een waarschuwingsbrief. Maar de rechter deelde de visie van Kleertjes niet en oordeelde dat het hier niet ging om het onder druk zetten van leveranciers. Het ging volgens de rechter enkel om het uiten van zorgen over het prijsbeleid van Kleertjes. En dit levert geen strijd op met het mededingingsrecht.

Kortingsactie starten na waarneming actie van concurrent

De rechtbank oordeelde verder dat de weekenddeal van de gedaagde retailers niet in strijd was met het mededingingsrecht. De kinderkledingverkopers gaven aan dat het bij internetverkoop belangrijk is om de concurrentie goed in de gaten te houden en in te spelen op kortingsacties van concurrenten. Van onderlinge prijsafspraken zou volgens de retailers geen sprake zijn. Daarnaast bedraagt het gezamenlijke marktaandeel van de gedaagde verkopers aanzienlijk minder dan 10% van de kinderkledingmarkt, waardoor vergelijkbare prijsafspraken niet in strijd zijn met de Mededingingswet.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat u als retailer uw zorgen over vroegtijdige uitverkoopsignalen van andere retailers in principe mag melden bij uw leveranciers. Maar weerhoudt u van het doen van onjuiste en onnodig grievende uitlatingen. Daarnaast mag u volgens de rechtbank acties afstemmen met andere retailers, maar let daarbij wel op dat u geen verboden afspraken maakt met andere grote marktspelers.

 


[1] Vzr. Haarlem 8 december 2016, KG ZA 16-845.