Home > Blog > Miljoenen mislopen door één druk op de knop?

Miljoenen mislopen door één druk op de knop?

Het tv-programma ‘Miljoenenjacht’ is aardig bekend. Uit 27 koffertjes kiest een deelnemer 1 koffer waarin de gewonnen prijs zit. Die gewonnen prijs kan oplopen tot 5 miljoen euro. Het idee is dat de deelnemer de koffertjes één voor één weg moet wegspelen. De bank kan de deelnemer tussendoor een geldelijk bod doen, waarmee de deelnemer de gekozen koffer afstaat. Als de deelnemer het bod van de bank accepteert, moet hij op de rode knop drukken. Eén van de deelnemers kreeg achteraf spijt van het drukken op de rode knop en beriep zich op een wilsgebrek. Krijgt hij gelijk?

Spelregels
Zowel vóórdat de deelnemer op de knop drukte als direct daarna had de deelnemer duidelijk aangegeven eigenlijk helemaal niet te willen stoppen. Volgens de deelnemer stond ook niet in de spelregels dat het drukken op de rode knop het spel zou beëindigen. De rechter is het hier niet mee eens. Volgens de rechter was de functie van de rode knop duidelijk voor de deelnemer en de producent en is het niet vereist dat dit expliciet in de spelvoorwaarden is opgenomen.

Sport- en spelsituatie
De deelnemer vond het spel zó spannend, dat hij werd overmand door zijn zenuwen en per ongeluk op de rode knop drukte. Hiermee accepteerde hij het bod van de bank van € 125.000,–. Maar eigenlijk wilde hij het spel helemaal niet beëindigen en zegt daarom dat sprake is van een wilsgebrek. In de wet staat immers dat voor een geldige rechtshandeling een ‘wil’ aanwezig dient te zijn (artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek).

De rechter oordeelt echter dat de deelnemer en de producent een spel speelden, waarbij het onder controle houden van de zenuwen juist erg belangrijk is. Als een deelnemer steeds van zijn beslissingen terug zou kunnen komen, zou dit afbreuk doen aan het doel van het spel.

Tussen deze sport- en spelsituatie en het ‘normale’ handelsverkeer zit, volgens de rechter, een belangrijk verschil: gedurende het spel zijn alle wilsuitingen onderdeel van het spel. Daarom hoeft niet te worden gekeken naar welke regels in een normale situatie zouden gelden. Volgens de spelregels eindigt het spel met het drukken op de rode knop, dus heeft de deelnemer met zijn druk op de knop inderdaad het spel beëindigd.

Slot
Dat de deelnemer geen gelijk kreeg van de rechter zal voor hem een bittere pil zijn geweest. Te meer omdat in het koffertje dat hij had gekozen, de maximale prijs van 5 miljoen euro zat verstopt. De deelnemer zal het met ‘slechts’ € 125.000,– moeten doen en zal de volgende keer vast twee keer nadenken voor hij deelneemt aan zo’n zenuwslopend spel.