Home > Blog > Mijn algemene voorwaarden in de overeenkomst noemen is voldoende, toch? Fout!

Mijn algemene voorwaarden in de overeenkomst noemen is voldoende, toch? Fout!

Als je als ondernemer producten verkoopt of diensten aanbiedt, wil je graag dat je zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden van toepassing zijn. In je algemene voorwaarden heb je namelijk belangrijke zaken geregeld, zoals het retourbeleid en de garantie. Maar als je je algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan je klanten ter beschikking stelt, kan je klant de algemene voorwaarden niet-toepasselijk laten verklaren. Hoe voorkom je dit?

Informatieplicht

Als verkoper heb je een informatieplicht. De informatieplicht houdt kort gezegd in dat je je klant de redelijke mogelijkheid moet bieden om de algemene voorwaarden in te zien. Dit moet voorafgaand aan, of tijdens het sluiten van, de overeenkomst gebeuren. Enkel je algemene voorwaarden in de overeenkomst van toepassing verklaren, is dus niet voldoende.

Tegenover wie?

De informatieplicht geldt tegenover kleine klanten. Dit zijn niet alleen consumenten, maar ook kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers, of ondernemingen zonder gepubliceerde jaarrekening.

Hoe?

Je kunt op een paar manieren aan deze informatieplicht voldoen:

‘Offline’ overeenkomsten

  • Een kopie van de algemene voorwaarden bij de overeenkomst voegen (bijvoorbeeld op de achterkant van de kassabon);
  • De algemene voorwaarden op een duidelijke plaats in uw winkel neerzetten (bijvoorbeeld op een bord, of op de balie);
  • Verwijzen naar de plaats waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien. (Bijvoorbeeld KvK of de website, hierbij geldt wel dat je de algemene voorwaarden op verzoek moet toezenden!)

‘Online’ overeenkomsten

  • Een kopie van de algemene voorwaarden e-mailen;
  • Een link vermelden waar de algemene voorwaarden kunnen worden gedownload;
  • Een link geven waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien, met daarbij de belofte dat deze op verzoek zullen worden toegezonden.

Conclusie

Hierboven gaf ik enkele voorbeelden van hoe je je algemene voorwaarden op de juiste manier aan je klanten ter beschikking kunt stellen. Dit kan op verschillende manieren. Zorg er wél voor dat ook de inhoud van je algemene voorwaarden klopt. Hier lees je wat je wel en niet mag opnemen.