Home > Blog > Merkrecht op tweedehands producten?

Merkrecht op tweedehands producten?

Is het als handelaar toegestaan om tweedehands producten van een bepaald geregistreerd merk zelf te repareren, aan te passen en deze vervolgens door te verkopen? Deze vraag stond begin deze maand centraal in een kort geding tussen Multivac en MK Gilze.

Geschil
Wat was er precies aan de hand? Multivac is producent van verpakkingsmachines, waarmee bijvoorbeeld verpakkingen van kaas en vleeswaren kunnen worden gemaakt. Multivac heeft tevens merkregistraties voor het merk Multivac welke merken zijn geregistreerd voor allerlei soorten machines, waaronder verpakkingsmachines.

MK Gilze kocht gebruikte Multivac machines op, repareerde deze en verkocht ze vervolgens door aan haar klanten. Als deze klanten bepaalde aanpassingen aan de machines wensten, dan wijzigde MK Gilze de machines conform de wensen van haar klanten. Multivac was hier niet blij mee: zij vond dat de machines die MK Gilze aan haar klanten leverde, niet voldeden aan de door haar gestelde veiligheidseisen. Sommige van deze machines zouden zelfs gevaarlijk zijn in het gebruik. Ze beroept zich op haar merkrecht en vordert o.a. een verbod op het verhandelen van haar producten.

Uitputting?
Wanneer een producent (in dit geval Multivac) een product op de markt heeft gebracht, dan is er t.a.v. dit specifieke product sprake van uitputting. Dit betekent dat het MK Gilze vrij staat om de eerder door Multivac verkochte producten in te kopen en weer door te verkopen. Ook mag zij het merk gebruiken om deze producten verder te verkopen. Toch kan een producent in sommige gevallen opkomen tegen deze verdere verhandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de toestand van de producten is gewijzigd of verslechterd.

Verslechtering product?
Multivac vindt dat de veiligheid van haar producten is verslechterd doordat MK Gilze de producten heeft gerepareerd met eigen materiaal en de machines heeft aangepast. Multivac heeft echter niet kunnen bewijzen dat de aangepaste machines die zij gevaarlijk vindt, door MK Gilze zijn gerepareerd en doorverkocht. Deze machines kunnen ook door andere bedrijven zijn gewijzigd. Bij de wijzigingen die MK Gilze aanbrengt aan de machines gebruikt zij de veiligheidsnormen die golden toen de machine voor het eerst op de markt werd gebracht. Multivac gaat bij het repareren van machines juist uit van de actuele veiligheidsnormen. Houdt dit een verslechtering van het product in? De rechtbank vindt van niet. Als een machine blijft voldoen aan de veiligheidseisen die golden bij de productie van de machine, dan is dit geen wijziging of verslechtering van de machine. Dat Multivac zelf actuelere veiligheidsnormen hanteert doet hier niets aan af.

Commerciële band
Multivac is verder van mening dat de machines die MK Gilze verkoopt, slecht zijn voor haar reputatie. Ook hier gaat de rechtbank niet in mee: zolang MK Gilze duidelijk maakt dat er geen commerciële band bestaat tussen haar en Multivac, ziet de rechtbank niet in waarom het repareren en verkopen van de tweedehands machines schadelijk zou zijn voor de reputatie van Multivac. Het toevoegen van de naam MK Gilze in de originele handleiding van de producten acht de rechtbank nodig om te laten zien dat de machines niet door Multivac, maar door MK Gilze zijn gereviseerd. Ook het gebruik van de merken op de website van MK Gilze acht de rechter niet onrechtmatig omdat Multivac niet heeft aangetoond waarom dit blijk geeft van een commerciële band.

Conclusie
Als producent kunt u zich dus niet altijd blijven beroepen op uw merkrecht. Is het product eenmaal door u verkocht, dan mogen anderen dit product doorverkopen. Verslechtert de kwaliteit van het product daadwerkelijk door acties van de doorverkoper, dan maakt u nog wel kans op een positieve uitkomst. De verslechtering van het product door toedoen van de wederpartij moet u wel kunnen bewijzen. Dit was in deze zaak onvoldoende aangetoond.