Home > Blog > Merkinschrijving Johan Cruijff-shirt geweigerd

Merkinschrijving Johan Cruijff-shirt geweigerd

Zodra de aanvraag tot inschrijving van een nieuw merk is gepubliceerd, hebben derden de mogelijkheid om oppositie in te stellen. Het instellen van een oppositie betekent dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de inschrijving van een nieuw merk, omdat iemand van mening is dat zijn oudere (merk)recht wordt aangetast.

In een recente zaak heeft merkhouder adidas (linker shirt) zo’n oppositie ingesteld tegen de registratie van een Gemeenschapsmerk door Inter (rechter shirt). Adidas stelt dat Inter geen merkregistratie mag krijgen voor haar beeldmerk omdat deze gelijk is aan of in ieder geval overeenstemt met het oudere bekende merk van adidas.

Het Europese merkenbureau heeft zich gebogen over deze zaak en heeft geoordeeld dat het beeldmerk van Inter inderdaad gelijkenissen vertoont met het bekende merk van adidas voor sportkleding. Vervolgens is geoordeeld dat het relevante publiek een associatie zal maken tussen beide merken (o.a. door de strepen op de shirts die op dezelfde positie en op dezelfde manier zijn weergegeven). Tot slot oordeelt het bureau dat Inter ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk van adidas. Inter had nog het verweer dat haar shirt met twee strepen te maken had met de bescherming van het intellectuele erfgoed van Johan Cruijff, die uitdrukkelijk niet werd gesponsord door adidas maar tijdens het WK in 1974 een gepersonaliseerd shirt droeg met twee in plaats van drie strepen op zijn beide mouwen. Dit verweer werd niet aangenomen door het bureau, en daarom werd geoordeeld dat de oppositie door adidas doel trof: de inschrijving van Inter’s aangevraagde merk werd geweigerd.

Lees de uitspraak hier.

(Foto: Boek9.nl)