Home > Blog > Merk op de rode kleur van schoenzolen?

Merk op de rode kleur van schoenzolen?

Voor een paar echte Louboutin pumps met kenmerkende rode zool leg je al snel rond de €500,- neer. Van Haren zag hier kansen in en bood in 2012 ook hakken met rode zool aan, maar wel met een groot prijsverschil: de schoenen kostten slechts €30,-. Louboutin claimde dat dit gebruik van de rode zool inbreuk maakte op haar merk. Het geschil liep hoog op, zelfs helemaal tot aan de Europese rechter. De Advocaat-Generaal heeft nu een advies geschreven voor het Hof van Justitie. Want kan zo’n rode zool eigenlijk wel beschermd worden onder het merkenrecht?

Het merk van Louboutin is sinds begin 2010 ingeschreven voor schoenen met hoge hakken en het bestaat uit een rode kleur op de zool van de schoen (zie afbeelding hiernaast; enkel het rode deel). Een merk geeft een aanbieder van bepaalde producten of diensten het uitsluitend recht om het teken te gebruiken. Maar: ook een ingeschreven merk is niet altijd geldig en kan nog onderuit worden gehaald. Zo meldt de Europese merkenwet:

“Nietig verklaard kunnen worden: tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.”

Wat betekent dit? Vormen kunnen wel als merk worden ingeschreven, maar dus niet als die vorm nu juist zo belangrijk is voor de marktwaarde van het merk. De vorm maakt, met andere woorden, het merk zo aantrekkelijk. Het merkenrecht (in tegenstelling tot het modelrecht) is daar niet voor bedoeld. De Advocaat-Generaal vraagt zich af of de Louboutin-zool nu ook zo’n vorm is, en dus überhaupt onder deze uitzondering valt. Of gaat het alleen om een kleurmerk? Volgens de Advocaat-Generaal kunnen de vorm en de kleur niet los van elkaar worden gezien. Ook als, zoals hier, vooral aanspraak wordt gemaakt op de kleur kan daarom de zojuist genoemde ‘vormen’-uitzondering van toepassing zijn. Daarbij geldt dat ook de kleur van een product als een wezenlijk gebruikskenmerk kan worden aangemerkt – en zo’n functioneel element kan in principe niet zomaar via het merkenrecht worden gemonopoliseerd.

Hoe de conclusie heeft te gelden voor Louboutin in kwestie is nog niet gezegd. Het advies van de Advocaat-Generaal is bovendien niet bindend. Of het Hof van Justitie het advies opvolgt, is dus nog even afwachten.