Home > Blog > Meer dan 70 leveranciers dienen claim in bij V&D

Meer dan 70 leveranciers dienen claim in bij V&D

Eerder schreven we het al over de merken in de failliete boedel van V&D. Nu is er nieuws omtrent voormalige leveranciers van het failliete warenhuis. Op 9 maart werd bekend dat alle schulden van V&D goed zouden zijn voor een bedrag van in totaal €92 miljoen. Dit bedrag kan nog oplopen. Een deel van deze schuld bestaat uit de onbetaalde rekeningen van de leveranciers.

Collectieve actie

Begin maart riep brancheorganisatie Modint de voormalige leveranciers van het warenhuis op om een collectieve actie te starten tegen het voormalige bestuur van V&D. Voor dit onderzoek waren 50 partijen nodig. Vanwege de grote belangstelling verlengde Modint de inschrijftermijn naar 11 maart, om zo iedere leverancier de kans te geven zich aan te melden. Met deze collectieve actie kan een onderzoek gestart worden naar de juridische gronden voor een eventuele schadeclaim, die ingediend kan worden tegen de voormalige top van V&D.

Beloftes V&D

Misleid voelen de leveranciers zich, na de vele toezeggingen van V&D-eigenaar Sun Capital en bestuursvoorzitter John van der Ent. Tijdens bijeenkomsten met de leveranciers zou hen gegarandeerd zijn dat de financiering om het warenhuis draaiende te houden voor de komende vier jaar sowieso rond zou zijn. Modint stelt dat er onder meer een brief van de financieel directeur naar de leveranciers is verstuurd waarin de toekomst van V&D positief voorspeld werd. Echter was één slechte winter genoeg om de keten in een faillissement te brengen.

De schade

De schade beslaat niet alleen de niet betaalde facturen van de leveranciers, maar ook de bestellingen die gedaan zijn voor het komende voorjaarsseizoen. Die zijn inmiddels al geproduceerd en staan klaar om verscheept te worden.

De miljoenen euro’s schade die de leveranciers bij elkaar geleden hebben willen zij verhalen op het voormalig bestuur van het warenhuis. De uitkomst van dit onderzoek zou hen daar bij kunnen helpen.

Curatoren

Ook de curatoren van V&D hangt een rechtszaak boven het hoofd. Zij lieten begin maart nog weten dat de panden van V&D wellicht nog één keer open kunnen gaan om kleding en andere spullen te verkopen. Deze opbrengst zou niet geheel ten goede komen aan de boedel, slechts 10% met een minimum van €6 miljoen euro. De rest komt toe aan Sun Capital.

In de algemene voorwaarden van V&D is opgenomen dat de warenhuisketen eigenaar is van de geleverde goederen. Sommige leveranciers hebben in hun eigen voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen, waardoor zij geleverde goederen in principe terug zouden kunnen krijgen. In een procedure voor de rechter probeert Modint voor elkaar te krijgen dat de curatoren er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat de voorwaarden van V&D overgenomen zijn door de leveranciers, zodat deze hun eigen voorwaarden kunnen handhaven.

Nu zich er (meer dan) genoeg voormalige leveranciers hebben gemeld om een collectieve actie te starten, is het wel nog de vraag of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. De advocaten van Modint beslissen eind maart of Sun Capital en John van der Ent daadwerkelijk kunnen worden gedagvaard.