Home > Blog > Mag een leverancier eisen stellen aan de verkoopwijze van zijn distributeur?

Mag een leverancier eisen stellen aan de verkoopwijze van zijn distributeur?

Een merkhouder van luxeartikelen, zoals bijvoorbeeld parfums, hecht veel waarde aan de manier waarop de parfums worden gepresenteerd. Vaak worden deze producten niet door de maker zélf, maar via wederverkopers op de markt gebracht. Daarom geeft de merkhouder vaak instructies met betrekking tot de verlichting, het meubilair en de inrichting van het verkooppunt, zodat het merk zo goed mogelijk aan de consumenten wordt gepresenteerd. Deze instructies worden vastgelegd in de contracten met de wederverkopers.

Dit deed ook Coty Germany, de verkoper van luxe cosmetica in Duitsland. Eén van haar distributeurs is de parfumerie Akzente. Akzente verkocht de producten van Coty Germany niet alleen in haar winkels en webshop, maar ook via amazon.de. In het contract tussen beide partijen was opgenomen dat Coty Germany elk verkooppunt vooraf diende goed te keuren. Coty Germany had geen toestemming gegeven aan Akzente om haar producten via Amazon te verkopen en verbood Akzente om Amazon als verkooppunt te gebruiken.

Mag een leverancier eigenlijk wel dergelijke eisen stellen aan haar distributeurs? En mag ze bepaalde verkoopkanalen verbieden?

Selecteren van distributeurs

Eerder oordeelde het Hof van Justitie al dat het niet verboden is om selectief te zijn in het kiezen van wederverkopers, zolang dit tot doel heeft om het luxe-imago van die producten in stand te houden. Het is hierbij wel van belang dat de wederverkopers gekozen worden op basis van objectieve criteria die eerlijk worden toegepast. Ook mogen de criteria natuurlijk niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het beschermen van het luxe-imago. Als de merkhouder zich hier niet aan houdt, dan kan het zijn dat zij misbruik maakt van haar machtspositie en dat mag niet.

Eisen aan verkoopkanalen

In de contracten met haar wederverkopers mocht Coty Germany bepaalde eisen met betrekking tot de verkoop van haar producten overeenkomen. Als deze wederverkoper vervolgens een ‘derde’ verkoopkanaal, zoals bijvoorbeeld Amazon, inschakelt, weet Coty Germany niet of deze eisen ook door dit derde verkoopkanaal worden nageleefd. Coty Germany heeft immers geen zicht op wat de wederverkoper (in dit geval Akzente) met dit platform heeft afgesproken. Omdat Coty Germany ook niet de mogelijkheid heeft om te controleren onder welke omstandigheden haar producten worden verkocht, kan dit een gevaar vormen voor het luxe-imago van het product. Om die reden was het Coty Germany toegestaan om het inschakelen van alle derde platforms te verbieden om zodoende het imago van haar producten te kunnen waarborgen.

Conclusie

Als officiële verkoper mag u eisen stellen aan de wijze van presentatie van uw product, alsmede aan de selectieve distributiekanalen via welke uw product verkocht wordt. U moet er hierbij wel op letten dat deze eisen niet verder gaan dan noodzakelijk is om het imago van uw product te beschermen. De criteria voor de toegang tot het selectieve systeem dienen objectief bepaalbaar te zijn, uniform te zijn en op niet-discriminerende wijze te worden toegepast.