Home > Blog > Voorkom verlies van jouw merkrechten door restyling logo [2 min leestijd]

Voorkom verlies van jouw merkrechten door restyling logo [2 min leestijd]

Heb je jouw merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet of nauwelijks gebruikt, dan kan het zo zijn dat je merkrecht vervalt en dat je je niet meer op jouw merkrechten kunt beroepen. Maar wat nu als je je merk wilt gaan restylen en het merk dan niet meer gebruikt wordt op de wijze zoals het is geregistreerd. Loop je dan ook risico op verval van je merkrecht?

Ja, dat zou kunnen..

Wanneer je bijvoorbeeld besluit bij een woord-/beeldmerk een heel andere grafische afbeelding te plaatsen, dan zal het gebruik van dit woord-/beeldmerk niet meer volstaan als normaal gebruik voor het geregistreerde merk. Je wijzigt hierdoor namelijk het onderscheidend vermogen van jouw merk. Wanneer dit de enige wijze is waarop je het merk de afgelopen vijf jaar hebt gebruikt, loop je het  risico je merkrecht te verliezen.

En dit is iets dat je zeker niet wilt omdat wanneer dit gebeurt het grote impact kan hebben op jouw product en omzet.

Hoe voorkom je dit?

Je kunt ervoor kiezen je merk te gebruiken op een wijze die afwijkt van de vorm waarin het merk is ingeschreven. Dit gewijzigde merk hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor jouw merkrecht, mits het onderscheidend vermogen van het geregistreerde merk niet wordt gewijzigd. Er is dan sprake van normaal “instandhoudend” gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik in een groter lettertype of in een andere kleur (mits je geen specifieke kleur hebt geregistreerd voor jouw merk).

De reden waarom geen strikte overeenstemming wordt geëist tussen het geregistreerde merk en het gebruikte merk is, om de merkhouder de mogelijkheid te geven om bij het commerciële gebruik van het merk variaties op het merk te kunnen gebruiken.

Een voorbeeld:

1.png

Merkhouder CACTUS gebruikte zijn logo/merk (dat bestaat uit een afbeelding van een cactus en het woord CACTUS) ook zonder het woord CACTUS. Alleen de afbeelding dus. Onlangs is geoordeeld dat ook door enkel gebruik van het beeldelement in het merk, in dit geval sprake is van normaal gebruik van het ingeschreven merk en dat de de merkhouder zich op zijn merkrecht kan beroepen, ook al had hij het merk niet gebruikt exact op de wijze zoals het merk geregistreerd was.

Hier speelt overigens wel in belangrijke mate mee dat het beeldelement en het woordelement dezelfde betekenis hebben, waardoor de weglating van het woord niet voor een wijziging in het onderscheidend vermogen van het merk zorgde.

Dus:

Als merkhouder kan je variëren in de wijze waarop je jouw merk gebruikt. Restylen zonder verlies van merkrechten is mogelijk, mits het onderscheidend vermogen van jouw merk hierdoor niet wordt gewijzigd. Zodra dit wel het geval is, loop je het risico dat jouw merk in aanmerking komt voor vervallenverklaring en dat je je dus niet meer op de merkrechten kunt beroepen tegenover een derde.

TIP!

Let er dus ook op dat je goede afspraken maakt met een eventuele licentienemer over het gebruik van jouw merk! Wij zijn je hierbij uiteraard graag van dienst.