Home > Blog > Wat je kunt doen om te checken of jouw webshop aan de wettelijke regels voldoet

Wat je kunt doen om te checken of jouw webshop aan de wettelijke regels voldoet

De online verkoop aan consumenten wordt steeds belangrijker voor veel retailers, terwijl het exploiteren en onderhouden van een webshop een fulltime baan op zich is. Hiernaast geldt dat voor het online verkopen van producten aanvullende regels gelden, wat extra risico’s met zich meebrengt. Op het niet naleven van deze wettelijke verplichtingen door webshops staan namelijk forse boetes.

Hierbij een checklist om te controleren of jouw webshop voldoet aan de wettelijke eisen:

1. Plaats duidelijke, makkelijk vindbare en complete informatie op je webshop voor de consument

De identiteit en de handelswijze van het bedrijf achter de webshop moet duidelijk zijn, zodat je weet met welk bedrijf je een overeenkomst afsluit en waar je aan toe bent na de bestelling. Dit betekent dat informatie moet worden geplaatst over de identiteit, bestellen, betalen, herroepingsrecht, verzending, garantie en de mogelijkheid tot klachten. Deze informatie moet zowel voor als na het bestellen verstrekt worden aan de klant.

2. Transparantie over producten en prijs

Consumenten moeten vóór ze beginnen met bestellen of het aanmaken van een account in één oogopslag de informatie kunnen zien die van belang is voor hun keuze. Hierbij is bijvoorbeeld van belang dat in de productomschrijving de belangrijkste kenmerken van een product worden omschreven en de totale prijs, incl. BTW, van het product met al de bijkomende kosten wordt getoond.

3. Gelaagd bestelproces

Het moet niet mogelijk zijn voor klanten om per ongeluk een product te bestellen. Vandaar dat een gelaagd bestelproces te adviseren is. Voordat klanten daadwerkelijk een product kopen moet eerst een overzicht worden gegeven van de gekozen producten (zoals het tonen van de winkelmand), de belangrijkste informatie over het product en de prijs, informatie over de betaling en de levering en een overzicht van de door de consument ingevoerde gegevens. Hierna moet aan de consument de mogelijkheid worden geboden om de ingevoerde gegevens te wijzigen.

4. Betaling

Bij de verschillende betaalmethoden die een webshop aanbiedt moet aangegeven worden welke toeslagen, indien van toepassing, worden gerekend. Echter mogen alleen de daadwerkelijke kosten van de betaalmethoden aan de klant worden doorberekend. Deze informatie over de bijkomende kosten moet in het bestelproces nogmaals vermeld worden.

Let op! Sinds 2018 mogen voor credit- en debitcardbetalingen door consumenten geen toeslagen meer worden gerekend.

5. Levering

Klanten moeten vooraf aan het bestellen volledig worden geïnformeerd over de wijze waarop de producten worden geleverd. Denk hierbij aan de vervoerder, de kosten voor verzending, de termijn van levering, de werkwijze van de vervoerder wanneer de klant niet thuis is.

6. Herroepingsrecht

Klanten krijgen bij een aankoop via internet een recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van reden. Voor en na de bestelling moet de klant over dit recht worden geïnformeerd hoe hij dit recht kan uitoefenen.

Aan het wettelijke herroepingsrecht van de klant mogen geen aanvullende eisen worden gesteld of beperkingen worden gesteld die niet wettelijk zijn geregeld.

7. Garantie

Voor de garantie gelden dezelfde regels als producten die in fysieke winkels worden verkocht, maar dit recht op garantie moet wel worden vermeld op de webshop.

8. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden moeten voor klanten gemakkelijk te vinden zijn en moeten gedurende het bestelproces op de juiste wijze worden aangereikt. Hiernaast mogen er geen onredelijk bezwarende bedingen worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

9. Privacy en persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is gebonden aan wettelijke regels. Zo mogen alleen de persoonsgegevens verwerkt worden die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze verwerkt worden. Zo is bijvoorbeeld de geboortedatum van iemand niet noodzakelijk om een product te bezorgen, maar het afleveradres wel.

Ook moet een zogenaamde privacyverklaring makkelijk vindbaar zijn op de webshop, waarin onder andere moet worden vermeld welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze worden verwerkt en voor hoe lang.

10. Beveiliging

Op de website moet gebruik worden gemaakt van een beveiligde verbinding. De beveiliging moet ervoor zorgen dat de door de klant ingevulde persoonsgegevens niet onderschept kunnen worden op het moment dat ze worden ingevuld en verzonden.

11. Cookies

Wanneer gebruik wordt gemaakt van cookies op de webshop moet de bezoeker van de webshop hierover worden geïnformeerd en voorafgaande toestemming hebben gegeven. Deze eisen resulteren in de cookiebanners die vast niemand zijn ontgaan. Belangrijk hiervoor is het inventariseren van de soorten cookies die worden gebruikt en het vragen van advies over de juiste soort toestemming, sommige cookies vereisen expliciete toestemming, sommige impliciete en weer andere helemaal geen.

12. Nieuwsbrieven

Wanneer je nieuwsbrieven wilt versturen is de hoofdregel dat toestemming van de ontvanger nodig is. Bij het vragen van toestemming moet in ieder geval de volgende informatie duidelijk worden: identiteit van de verzender, frequentie, een link naar de privacyverklaring en welke informatie wordt toegezonden.

Uitschrijven van de nieuwsbrief moet eenvoudig zijn. Een zogenaamde opt-out (mogelijkheid om je uit te schrijven) onderaan elke nieuwsbrief is een goede optie.

13. Klachten

Het is verplicht om een klachtenprocedure te hebben en deze ook duidelijk en makkelijk vindbaar op je webshop te vermelden. Ook moet worden vermeld dat de klant zijn klacht tevens kan voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform (inclusief verwijzing naar: http:ec.europa.eu/consumers/odr/).

14. Diversen

Het is verstandig om rekening te houden met de wettelijke regels voor het maken van reclame voor/op de webshop, het auteursrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de productfoto’s en het merkrecht van andere partijen in bijvoorbeeld de domeinnaam of een AdWords campagne.