Home > Blog > Wat kunt u doen bij een Brexit om de intellectuele eigendomsrechten van uw merken/modellen te beschermen?

Wat kunt u doen bij een Brexit om de intellectuele eigendomsrechten van uw merken/modellen te beschermen?

De gevolgen van de Brexit zijn niet alleen relevant voor u als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de bescherming die toekomt aan uw intellectuele eigendomsrechten.

De oorspronkelijke deadline voor de Brexit was vandaag en deze is niet gehaald. De EU top heeft een verlenging toegezegd tot woensdag 22 mei zodat Groot Brittannië opnieuw een poging kan doen om mét een deal uit de EU te treden.  We wachten met spanning af wat gaat er gebeuren; zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten zonder deal? Zal het Britse parlement toch akkoord gaan met een brexit-deal van minister-president May?

De huidige stand van zaken omtrent intellectuele eigendomsrechten blijft gehandhaafd zolang de Brexit nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De precieze gevolgen worden pas duidelijk als het resultaat van de uittredingsonderhandelingen bekend is. Toch kunt u zich alvast voorbereiden op de verschillende scenario’s.

Wat kunt u nu al doen?

1. Vraag alvast voor uw merken een nationaal merk naar het Britse recht aan
Merkenrechten kunnen geregistreerd worden op nationaal en op Europees niveau. De Brexit heeft geen gevolgen voor nationale registraties. Daarentegen heeft de Brexit voor Europese merkenregistraties (de zogenoemde Uniemerken) wel gevolgen. Aangezien een Uniemerk geldt in het EU territoir, is het de verwachting dat deze merken na de Brexit niet meer geldig zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Om uw merkenrechtelijke bescherming in het Verenigd Koninkrijk te behouden, kunt u nu alvast maatregelen treffen. Zo kunt u overwegen om voor uw belangrijkste merken alvast een nationaal merk naar het Britse recht aan te vragen. Zo kunt u de continuïteit van de bescherming voor uw belangrijkste merken in het Verenigd Koninkrijk waarborgen.

2. Bescherm uw tekeningen & modellen middels het Britse recht voor continuïteit
De veranderingen in het modellenrecht bij een eventuele Brexit zijn vergelijkbaar met die in het merkenrecht. Ook modellenrechten kunnen geregistreerd worden op een nationaal en op Europees niveau. Aangezien de bescherming voor een Europees modellenrecht voor het Verenigd Koninkrijk kan vervallen bij een Brexit, kan het raadzaam zijn om te anticiperen en uw belangrijkste modellenrechten ook middels het Britse recht te beschermen om zo de continuïteit van de bescherming te waarborgen.

3. De omvang van de huidige auteursrechtelijke bescherming op uw werken wordt door een eventuele Brexit niet beperkt
Het juridische landschap omtrent het auteursrecht wordt vooral bepaald door internationale verdragen en nationale wetgeving. De toepasbaarheid van deze verdragen is niet afhankelijk van het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie. Daardoor zal de omvang van de huidige auteursrechtelijke bescherming op uw werken door een eventuele Brexit niet direct worden beperkt. Wel kan de Brexit gevolgen hebben voor de doorwerking van nieuwe Europese richtlijnen betreffende het auteursrecht. In welke mate deze nieuwe richtlijnen zullen worden overgenomen in het Britse recht, is afhankelijk van de resultaten van de uittredingsonderhandelingen.

Conclusie
Als het komt tot een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zullen de precieze gevolgen voor uw intellectuele eigendomsrechten afhankelijk zijn van de uittredingsvoorwaarden. Toch is anticipatie mogelijk, onder andere door te evalueren welke merken en modellen bescherming nodig hebben in het Verenigd Koninkrijk. Om de continuïteit van de bescherming van deze merken en modellen te garanderen, is het aan te raden om een aanvraag in te dienen voor een equivalent Brits merk- en/of modelrecht.