Home > Blog > Wat kun je doen wanneer jouw kledingstuk is gekopieerd en voor een lagere prijs in de schappen ligt?

Wat kun je doen wanneer jouw kledingstuk is gekopieerd en voor een lagere prijs in de schappen ligt?

Het zal je maar gebeuren dat je, als bekende speler in het hogere segment van de kledingmarkt, erachter komt dat een (vrijwel) identiek kledingstuk een jaar later bij een bekende speler in het lagere segment in de schappen ligt. Jouw werk is duidelijk gekopieerd. Vanzelfsprekend wil je zo snel mogelijk dat het inbreukmakende kledingstuk uit de schappen verdwijnt, zodat je zo min mogelijk schade lijdt.

Het voorgenoemde overkwam Quapi, een succesvolle en bekende speler in het hogere segment van de kinderkledingmarkt. In de zomercollectie van 2018 bracht zij het jurkje ‘KARA’ op de markt. Toen Quapi constateerde dat Jola in haar nieuwe zomercollectie een jurkje aanbood dat grote gelijkenis vertoonde met het ‘KARA’ jurkje, vreesde zij onherstelbare schade.

Wat zijn de mogelijkheden om een inbreukmakend kledingstuk direct uit de winkels te krijgen en de schade te beperken? Vraag een ex parte bevel aan!

Door het aanvragen van een ex parte bevel kon Quapi ervoor zorgen dat het inbreukmakende jurkje van Jola binnen 24 uur uit de schappen verdween.

Wat is een ex parte bevel?
Wanneer intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn, is het mogelijk om een ex parte bevel te vragen aan de rechter. Door een ex parte bevel kunnen houders van intellectuele eigendomsrechten op zeer korte termijn een einde maken aan een inbreuk. Als de rechter een ex parte bevel toekent, zal de wederpartij zijn inbreukmakende acties vaak op zeer korte termijn moeten stoppen; in deze zaak moest het inbreukmakende jurkje binnen 24 uur uit de schappen verdwijnen. Door het snelle effect is het ex parte bevel een krachtig rechtsmiddel om onherstelbare schade te voorkomen.

Wanneer kan een ex parte bevel worden ingezet?
Een ex parte bevel kan worden ingezet wanneer de inbreuk op bijvoorbeeld het merkenrecht duidelijk is en er een spoedeisend belang is van de verzoek(st)er. Het bijzondere van een ex parte bevel is dat er geen zitting plaatsvindt, waardoor er geen plaats is voor hoor en wederhoor. Omdat de tegenpartij zich niet kan verdedigen, wordt een ex parte bevel alleen toegekend als de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht duidelijk is. Daarbij moet er ook sprake zijn van een spoedeisend belang, dat vaak wordt vastgesteld als er door verder uitstel door de verzoeker onherstelbare schade wordt geleden.

Wat zijn de risico’s van een ex parte bevel?
Het aanvragen van een ex parte bevel is niet zonder risico’s. Zo kan een ex parte bevel weer worden opgeheven wanneer de wederpartij met succes een opheffingskortgeding aanspant. Na het aanvragen van een ex parte bevel, moet de eiser(es) binnen een redelijke termijn een bodemprocedure bij de rechtbank aanhangig maken. In de bodemprocedure wordt door de rechter, na hoor en wederhoor, besloten of er daadwerkelijk een inbreuk is op het intellectuele eigendomsrecht van de eiser(es). Wanneer dit niet het geval is, en het ex parte bevel dus onterecht is opgelegd, kan dit voor behoorlijk wat schade zorgen voor de partij aan wie het ex parte bevel is opgelegd. De schade die deze partij heeft geleden, onder andere bestaande uit de volledige advocaatkosten, zal door de verzoek(st)er van het ex parte bevel moeten worden betaald.

Conclusie
Het ex parte bevel is een krachtig rechtsmiddel dat kan worden ingezet als er een duidelijke inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrecht wordt gemaakt dat kan leiden tot onherstelbare schade. Het inzetten van dit rechtsmiddel kan ervoor zorgen dat de inbreukmakende partij binnen korte tijd, soms zelfs binnen 24 uur (!), tot halt wordt geroepen. Mede doordat het ex parte bevel een krachtig rechtsmiddel is, is het niet zonder risico’s. Wanneer een ex parte bevel wordt toegekend, maar je vervolgens de inbreuk of het spoedeisend belang niet hard kunt maken, zul je als verzoek(st)er van het ex parte bevel de schade moeten vergoeden die geleden is door de tegenpartij.