Home > Blog > Wat kun je als werkgever doen als een werknemer schadelijke content plaatst op de Facebookpagina van jouw bedrijf?

Wat kun je als werkgever doen als een werknemer schadelijke content plaatst op de Facebookpagina van jouw bedrijf?

Wanneer je als werkgever de Facebookpagina van jouw bedrijf laat aanmaken en tevens bijhouden of beheren door een of meerdere werknemers, kan het zo zijn dat bepaalde content wordt geplaatst waar je het niet mee eens bent. Denk hierbij aan content die tegen de idealen van het bedrijf indruisen of opinies bevatten die aanstootgevend zijn voor jou of voor andere bezoekers. Met een beetje pech kan een bericht of een bepaald statement een stortvloed aan negatieve reacties opleveren en op deze manier via de sociale media ontbranden tot een ‘online rel’. Dit kan vervolgens leiden tot bijvoorbeeld imagoschade, met alle gevolgen van dien.

Wat kun je doen om te zorgen dat content wordt geplaatst die geen schade voor jouw bedrijf veroorzaakt?

– Houd toezicht op wat wordt geplaatst op de Facebookpagina van jouw bedrijf
Zorg er voor dat iemand verantwoordelijk is voor het checken van de content voordat het wordt geplaatst. Zo weet je zeker dat de content akkoord is bevonden voor plaatsing en voorkom je problemen achteraf.

– Weet dat je als werkgever altijd beheerder bent van jouw bedrijfspagina op Facebook
In de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 18 oktober 2019 is bepaald dat het beheer van de Facebookpagina toekomt aan de werkgever.[1] Deze uitspraak leidt ertoe dat de werknemer, als dat nodig is, het beheer moet overdragen aan de rechthebbende werkgever als de pagina voor de werkgever is aangemaakt. Het maakt niet uit dat deze pagina vanuit het persoonlijke Facebookaccount van de werknemer is aangemaakt. Een dergelijke pagina moet immers altijd vanuit een persoonlijk Facebookaccount gecreëerd te worden. De rechter nam ook mee in zijn oordeel dat de Facebookpagina werd aangemaakt terwijl de werknemer in dienst was en gedurende het dienstverband alle inhoud van de Facebookpagina gerelateerd was aan de werkzaamheden van de werkgever.

De werkgever heeft in zo’n geval dus de bevoegdheid om de Facebookpagina te beheren en dus bepaalde content, die schadelijk zou kunnen zijn voor het bedrijf of voor anderen, aan te passen of te verwijderen. Let wel, dat wanneer er schade wordt geleden als gevolg van de content die op de pagina wordt geplaatst deze voor rekening komt van de werkgever.

 

[1] Rb. Gelderland 18 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4651.