Home > Blog > Dat is pech, modelrecht van mijn nieuwe schoenontwerp weg. Hoe voorkom je dat?

Dat is pech, modelrecht van mijn nieuwe schoenontwerp weg. Hoe voorkom je dat?

Soms vervallen alle modelrechten voor het nieuwe ontwerp van uw schoen. Hierover kan Crocs meepraten. Het succesvolle Crocs klompenontwerp is in 2004 ingediend bij het Europese Modellenbureau. Maar een oplettende derde partij had gemerkt dat Crocs datzelfde ontwerp zelf al in 2002 had getoond op hun website, bij een expositie en in de verkoop. Dat model was daarom in 2004 helemaal niet nieuw meer. Dat is pech, modelrecht weg.

Hoe kunt u dit voorkomen?

Ontwerpen van schoenen kunnen op verschillende manieren worden beschermd. Eén optie is het ontwerp beschermen via het modellenrecht; een belangrijke speler binnen de fashion- en retail-industrie. Dit rechtsgebied speelt in op de snelheid van de mode en het feit dat ontwerpen soms maar kort relevant zijn.

Met een geldig modelrecht is het gemakkelijker om een schoen die erg veel lijkt op uw model, gelijk van de markt te weren. Maar daar zit hem de crux: niet elk modelrecht is ‘geldig’. Uiteraard moet elk ontwerp wat drempels over voordat het als modelrecht kan worden beschermd. Eén van de drempels: het ontwerp moet volledig ‘nieuw’ zijn. Nieuwheid wordt getoetst door te kijken of hetzelfde ontwerp al eerder op de markt is getoond, bijvoorbeeld via een tentoonstelling of verkoop. In principe moet een ontwerp tot aan het moment van registratie als modelrecht volledig nieuw (en dus geheim) zijn. Zonder die nieuwheid krijgt u geen geldig modelrecht.

Er bestaat wel een uitzondering op deze harde regel. Als de ontwerper het ontwerp zélf op de markt heeft getoond, bijvoorbeeld op een beurs of op zijn website, dan heeft de ontwerper nog tot twaalf maanden na die vertoning de mogelijkheid het ‘nieuwe’ model te registreren.

Of een modelrecht nieuw is, moet u zelf onderzoeken; dat doet het Modellenbureau niet. Het komt daarom ook voor dat een model dat al is ingeschreven en waarop iemand zich beroept, helemaal niet nieuw blijkt te zijn.

Tip: Let dus heel goed op bij nieuwe ontwerpen. Bepaal binnen twaalf maanden of u dit ontwerp als model wilt vastleggen.

Lees de volledige uitspraak hier.