Home > Blog > IPad vs. Mi Pad: verwarringwekkend?

IPad vs. Mi Pad: verwarringwekkend?

Xiaomi, een Chinees tech-bedrijf, verkoopt onder andere telefoons en tablets. Voor haar tablet-reeks probeerde ze het merk MI PAD te registreren. Apple vond dat dit merk te veel leek op haar merk iPad, en tekende oppositie aan. Krijgt Apple gelijk?

Relevant publiek
Voor de beoordeling bepaalt de Kamer van beroep van EUIPO (de Kamers van beroep nemen beslissingen over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van EUIPO aangaande Uniemerken) eerst wat het relevante publiek is van het merk. Omdat het een merk voor de Europese Unie betreft, gaat het om het relevante publiek in de gehele Europese Unie. En omdat het niet alleen gaat om producten die zijn gericht op professionele consumenten met specifieke professionele kennis, maar ook om producten die zijn gericht op het algemene publiek, is het relevante publiek de gemiddelde consument die redelijk goed geïnformeerd en redelijk oplettend is.

Overeenstemming
Vervolgens kijkt de Kamer van beroep in hoeverre de merken op elkaar lijken. De Kamer is van mening dat de twee merken visueel gezien erg met elkaar overeenstemmen. Het enige verschil is de letter M in het merk van Xiaomi. Echter is Xiaomi van mening dat het woorddeel ‘Pad’ beschrijvend is voor tablets, en daarom niet onderscheidend is. De Kamer van beroep deelt die mening en vindt het woorddeel ‘Pad’ inderdaad minder onderscheidend voor de Engels sprekende landen. Echter, voor de niet-Engels sprekende landen is het woord ‘Pad’ juist erg onderscheidend. Het feit dat meerdere tablets verkocht worden met de term ‘Pad’ betekent niet dat het gehele relevante publiek de betekenis van het woord begrijpt.

Verwarringwekkend?
Tot slot combineert de Kamer van beroep de eerdergenoemde overwegingen en trekt een conclusie of de twee merken verwarring wekken bij het relevante publiek (de gemiddelde consument die redelijk goed geïnformeerd en redelijk oplettend is).

De merken zijn voor dezelfde soort producten en diensten geregistreerd, namelijk voor elektronische apparaten en telecommunicatiediensten. Het verschil dat de letter M brengt in het merk MI PAD, is niet voldoende om de overeenstemming tussen de merken weg te nemen. Zowel visueel als auditief lijken de merken te veel op elkaar. Zelfs indien het relevante publiek een hoge mate van aandacht schenkt aan het merk, zou zij nog kunnen geloven dat MI PAD afkomstig is van hetzelfde bedrijf als iPad. Het publiek zou kunnen denken dat MI PAD een variant is van het oudere merk iPad (dat al in 2013 is geregistreerd), of in ieder geval afkomstig is van een bedrijf dat economisch gezien is gelinkt aan Apple. Er is dus sprake van verwarringwekkende overeenstemming: het woordmerk MI PAD mag niet worden geregistreerd.

In de praktijk
Wanneer u een merk wilt registreren voor bepaald producten of diensten, is het verstandig eerst te onderzoeken welke merken er al zijn geregistreerd voor deze categorie producten of diensten. Als u een merk kiest dat te veel lijkt op een merk van de concurrentie (in dit geval: slechts 1 letter verschil), kan uw concurrent oppositie aantekenen. De registratie van uw merk kan dan worden afgewezen.