Home > Blog > Inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten op social media

Inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten op social media

Als houder van een merk dan wel rechthebbende op het auteursrecht op een product heeft u het recht om op te treden tegen derden die inbreuk maken op deze rechten. U heeft daarbij verschillende mogelijkheden om op te treden.

“Offline” inbreuk
In het geval inbreukmakende producten op een website of in een winkel worden aangeboden, is voor het staken van de inbreuk vaak een sommatiebrief, waarin wordt verzocht de inbreuk te staken en de schade te vergoeden, of zelfs een gang naar de rechter nodig.

Online inbreuk
Derden kunnen ook inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten maken door bijvoorbeeld foto’s, filmpjes, muziek op Facebook te plaatsen, kopieën van uw producten op Alibaba aan te bieden dan wel met behulp van uw merk in bijvoorbeeld een accountsnaam of geplaatste berichten verwarring te wekken.

Tegen inbreuken op uw merk- en/of auteursrecht op online marktplaatsen, zoals Marktplaats, Amazon, Ebay en Alibaba en/of social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube kunt u gemakkelijker en tegen geringe kosten optreden.

Claim indienen
De verschillende online marktplaatsen, maar ook social media hanteren verschillende policy’s met daarin regels over hoe om te gaan met intellectuele eigendomsrechten. Er bestaat de mogelijkheid dergelijke online marktplaatsen en social media te benaderen om met een beroep op uw rechten de inbreukmakende content te laten verwijderen. Hiertoe dient een claim te worden ingediend.

Door een claim in te dienen wordt een waarschuwing gegeven, de content verwijderd of in het uiterste geval het account verwijderd. Het verwijderen van de content lukt vaak eenvoudig. Voordelen van een dergelijke claim zijn, dat hier tegenover de online marktplaatsen en social media geen kosten aan verbonden zijn en de content op zeer korte termijn wordt verwijderd. Nadelen zijn dat u geen schadevergoeding kunt vorderen en geen verbod hebt voor de toekomst.

Sommatiebrief
Wilt u zekerheid hebben voor de toekomst dat een derde geen inbreuk meer maakt, wilt u de inbreukmakende producten vernietigd hebben en wilt u schadevergoeding hebben, dan is het (daarnaast) mogelijk een sommatiebrief te sturen. In die brief wordt verzocht de inbreukmakende content te verwijderen, verwijderd te houden, de voorraad van inbreukmakende producten te vernietigen en de tot nu toe geleden schade (veelal de gederfde winst en de gemaakte juridische kosten) te vergoeden.

Hier zitten wel wat haken en ogen aan, bijvoorbeeld wanneer het een buitenlandse partij betreft. Het is bijvoorbeeld de vraag of aan een sommatiebrief vanuit het buitenland gevolg wordt gegeven (en zeker of een vergoeding wordt betaald). Maar het is natuurlijk goed mogelijk dat de inbreukmakende partij op grond van een formeel schrijven van een advocaat wel overstag gaat of in onderhandeling wil treden.

Gevolgen
Voordat u wilt overgaan tot het indienen van een claim bij een online marktplaats of social media, moet u wel nadenken over de mogelijke gevolgen. Zo is het in de meeste gevallen niet mogelijk de verwijderde accounts/content terug te halen. Derhalve raden de online marktplaatsen en social media aan eerst contact op te nemen met de partij die achter het account zit. Het is altijd mogelijk (alsnog) een claim in te dienen.

Indien u meer informatie wilt of indien u wilt dat wij voor u een claim indienen en/of een sommatiebrief opstellen, kunt u altijd contact met ons opnemen!