Home > Blog > Ik wil inzicht in de gezondheid van mijn werknemers! (maar mag dat?)

Ik wil inzicht in de gezondheid van mijn werknemers! (maar mag dat?)

Enkele weken geleden berichtten we nog dat vervoersbedrijf Van Rooy op de vingers werd getikt door de Autoriteit persoonsgegevens vanwege het filmen van zijn werknemers. Er zouden namelijk alternatieven zijn die minder inbreuk maakten op de privacy van de chauffeurs.[1]

Op 8 maart 2016 berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens opnieuw dat twee bedrijven na onderzoek van de Autoriteit gestopt waren met het volgen van haar werknemers, dit keer middels wearables. Wearables zijn ‘slimme armbanden’ die de gezondheid van een persoon in de gaten kunnen houden, inclusief wanneer iemand slaapt of hoe vaak en hoe intensief een persoon sport (of juist niet).

De casus

Op 25 mei 2015 berichtte Colliers International dat zij zou beginnen met een ‘Quantified Workplace’. De werknemers zouden bij wijze van experiment de wearables één jaar lang dragen, zodat de werkgever inzicht kreeg in hun leefpatroon. Zo zou de productiviteit van de medewerker en de werkomgeving in kaart gebracht kunnen worden, alsmede de omstandigheden en tijdstippen waarop de medewerker het best presteert. Op die manier zou hun leefritme en productiviteit verbeterd kunnen worden “door inzicht in de optimale balans tussen welzijn, productiviteit stress en gezondheid”, aldus Colliers International.

Gevoelige persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens maakt verschil tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die bijvoorbeeld iets zeggen over iemands godsdienst, ras of gezondheid.

De gegevens die een wearable meet, zoals hoeveelheid beweging en gegevens over slaappatronen zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, en zijn daarom gevoelige persoonsgegevens. Die mag een werkgever niet zomaar inzien. De verhouding in een werkgever-werknemer relatie is ongelijk, omdat de werknemer financieel afhankelijk is van de werkgever. Hierdoor zal een werknemer niet snel weigeren om een wearable te dragen, als zijn werkgever dit hem opdraagt. Om deze reden kan er dus ook niet zonder meer vanuit worden gegaan dat wanneer een werknemer toestemming geeft voor het dragen van een dergelijke armband, hij de toestemming altijd vrijwillig geeft.

Mag een werkgever een wearable dan niet aan de werknemer geven?

Een werkgever mag een werknemer best een wearable geven, maar hier zitten wel een aantal  voorwaarden aan verbonden. Zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens dat een werkgever een wearable wel aan een werknemer mag geven als cadeau, maar hij hierbij geen voorwaarden mag stellen voor het gebruik. De werknemer kan er dan voor kiezen om de gegevens te delen met de leverancier van de wearable, door zelf een account aan te maken. De medewerker kan er vervolgens zelf voor kiezen die gegevens te delen met collega’s of met vrienden, maar niet met de leidinggevende of de werkgever. De werkgever of leidinggevende mag in geen geval de gegevens van de werknemer in zien. Bovendien mag de werkgever werknemers er niet toe aanzetten de gegevens met collega’s en vrienden te delen, dit moet de eigen keuze van de werknemer zijn en blijven.

Colliers International heeft aangekondigd door te gaan met de proef, maar stuurt nu de gegevens van de werknemers door naar een onafhankelijke coach buiten het bedrijf, die deze vervolgens beoordeelt. Zo hoopt het bedrijf de inbreuk op de privacy van de werknemers te omzeilen.

Conclusie

Net als het filmen van de vrachtwagenchauffeurs ter verbetering van de veiligheid op de weg, lijkt het hier ook een nobel streven om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Ook hier blijkt dat hier in de praktijk een hoop haken en ogen aan zitten. Voor deze slimme armbanden geldt: een wearable cadeau geven mag, inzicht hebben in de gegevens die het slimme armbandje meet mag niet.

Bron (o.a.): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-verwerking-gezondheidsgegevens-wearables-door-werkgevers-mag-niet


[1] College Bescherming Persoonsgegevens, onderzoek naar video-opnames van vrachtwagenchauffeur smet de eventrecorder door transportbedrijf De Rooy Transport B.V., 5 november 2015.